Pensia poate fi cumulată cu salariul dacă este mai mică sau egală cu salariul mediu brut

Pensiile se pot cumula cu veniturile salariale numai in situatia in care pensia neta are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut (1.693 lei pentru anul 2009) utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit instructiunilor privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, institutia a elaborat instructiunile privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, conform Capitolul IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Concret, prin adoptarea acestui act normativ, se reglementeaza modul de aplicare a masurilor privind regimul cumulului pens iilor cu veniturile salariale obtinute din surse bugetare.

Pâna la data de 9 decembrie 2009, pensionarii care, la data intrarii in vigoare a dispozitiilor Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 se afla in situatiile de mai sus, au obligatia de a-si exprima in scris optiunea intre suspendarea platii pens iei si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie sau, dupa caz, de a-si exprima in scris optiunea cu privire la mentinerea in plata a uneia dintre pensiile fata de cuantumul careia este permis cumulul.

Persoanele care fac obiectul reglementarilor cuprinse in Capitolul IV din Legea nr. 329/2009 sunt pensionarii care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau in baza actului de numire, la autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ – teritoriala.

Beneficiarii dreptului la pensie, in sensul prezentului act normativ sunt: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii apartinând sistemelor neintegrate sistemului public, respectiv: pensionarii proveniti din cadrele militare si functionarii publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pensionarii sistemului de asigurari sociale al avocatilor, pensionarii sistemelor proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege, si anume:

Biserica Romano – Catolica, Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea din România, Biserica Reformata din România, Biserica Unitariana din Transilvania, Unitatea Bisericilor Crestine Baptiste din România, Unitatea Penticostala – Biserica lui Dumnezeu Apostolica din România, Biserica Evanghelica C.A. din România si Biserica Evanghelica-Luterana din România, beneficiarii pensiilor de serviciu, stabilite prin legi speciale sau statute profesionale.

Pensia neta reprezinta cuantumul pens iei rezultat in urma deducerii contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit, fara a se lua in cons iderare indemnizatiile cu caracter necontributiv acordate in baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizatia de insotitor platita pensionarilor pentru limita de vârsta care, conform legii, provin din pensionari incadrati in gradul I de invaliditate, indemnizatiile acordate nevazatorilor si persoanelor cu handicap si nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

Pentru pensionarii care incaseaza pensie atât din sistemul public de pensii, cât si din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, dupa caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului se are in vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.

În situatia in care din cumularea pensiilor nete rezulta un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate numai cu una din pensii, al carei cuantum se situeaza sub nivelul salariului mediu brut, la alegere. Documentele, care trebuie depuse la angajator sau, dupa caz, la Casa Teritoriala de Pensii, vor putea fi descarcate/consultate in curând pe site-ul MMFPS.

Citește și
1 Comentariu
  1. serban ioan spune

    este posibil ca salariul de 1000 lei +1800 pensie sa fie atentat la siguranta nationala ?iar pensia 10.000 lei + salariu 15.000 lei al judecatorului de la curtea constitutionala nu este pentru ca asa spune el.Constitutia spune ca nimeni nu este mai presus de lege ,atunci cine le da dreptul celor 6 judecatori ai CURTII CONSTITUTIONALE sa stabileasca cine este mai presus de lege.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata