Rectorul ar putea revoca diplomele de studii obţinute fraudulos

Rectorul unei universităţi va putea revoca un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea principiilor eticii universitare, se menţionează în proiectul legii educaţiei, supus dezbaterii publice.

Totodată, rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de decanul facultăţii, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea principiilor de etică universitară.
Potrivit proiectului, rezolvarea contestaţiilor depuse de candidaţii la admitere, de studenţii examinaţi, de absolvenţi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform propriilor regulamente instituţionale şi nu pot fi contestate în instanţe de judecată.

Proiectul de lege supus dezbaterii publice mai prevede constituirea unui Registru Matricol Unic al Universităţilor din România (RMUR), ca o bază de date electronică, în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile publice sau private acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va elabora un Regulament de alocare a codului matricol individual, precum şi conţinutul informaţiilor care vor fi scrise în Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România, prevede proiectul de act normativ.

Totodată, Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România va fi document oficial protejat legal, iar falsificarea înscrisurilor din registrul matricol este o infracţiune sancţionată conform legii. Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România, registrele matricole ale universităţilor şi sistemele informatice aferente se vor elabora în termen de cel mult doi ani de la adoptarea legii.
De asemenea, baza de date electronică aferentă Registrului Matricol Unic va înregistra şi va păstra şi evidenţa diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în universităţile acreditate.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata