Care sunt proiectele pe care urmează să le aprobe Guvernul, în cursul ședinței de joi?

17

Guvernul României pregătește noi modificări care vizează milioane de persoane. Acestea vor intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2022.

În cursul ședinței care va avea loc joi, Guvernul urmează să aprobe mai multe proiecte. Printre acestea se numără și suspendarea ocupării posturilor vacante din instituţiile publice centrale şi locale. Regula ar urma să fie aplicată începând cu data de 1 iulie din acest an.

În contextul proiectului de OUG, se arată că  în perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 şi data de 31 decembrie 2022, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice, din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineat (1) punctul 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi din instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineat (1) punctul.39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajările la stat ar putea fi suspendate începând cu 1 iulie

În plus, documentul mai arată și ce se întâmplă cu concursurile deja programate. În acest sens, în OUG scrie că în cazul posturilor pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

Însă, în proiectul de ordonanţă de urgenţă  sunt și câteva excepții. Mai exact, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice.

Tot în cursul zilei de joi, pe masa Guvernului mai ajunge și un alt proiect de OUG care se referă la măsuri privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Concret, este vorba despre un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OG nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. Obiectivul urmărit prin prezentul act normativ este de actualizare a cadrului legislativ actual pentru operaţionalizarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiilor, conform notei de fundamentare a proiectului.

Guvernul ar urma să aprobe mâine și un alt proiect care prevede modificarea articolului 9 din OG nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale.

Ordonanțele de urgență care vor fi aprobate de Executiv

Astfel, „Actul normativ, în forma anexată, va asigura cadrul legal pentru realizarea scoaterii produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării în vederea donării, potrivit solicitărilor transmise de către autorităţile altor state, adresate Ministerului Apărării Naţionale, prin reglementarea posibilităţilor de realizare a donaţiilor bunurilor materiale aflate în rezervele proprii către acestea”, se arată în nota de fundamentare.

Dar, lista ordonanțelor de urgență nu se oprește aici. În ședința de joi, Guvernul va aproba și un alt proiect de ordonanță de urgență care vizează unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă.

În aceeaşi şedinţă, Executivul a mai pregătit și un alt proiect de lege care vizează modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Principalele motivele invocate de inițiatori, se precizează că proiectul de act normativ propune instituirea unor măsuri legislative destinate să asigure un cadru consolidat şi eficient pentru creşterea gradului de recuperare a prejudiciilor şi produselor infracţiunilor, dezvoltarea reutilizării sociale a bunurilor confiscate, îmbunătăţirea regulilor privind despăgubirea victimelor infracţiunilor, întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni în urmărirea şi identificarea bunurilor aflate în legătură cu infracţiunile.

Guvernul aprobă un ajutor pentru susținerea producției de cartofi

În cursul zilei de joi, Guvernul României are în plan și adoptarea unui proiect de lege care se referă la realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”.

În contextul agricol, prin hotărâre de guvern, va fi aprobată schema și “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022. Totodată, pe masa Guvernului se mai află și un alt act normativ, care se referă la Programul de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022.

Mai mult, Guvernul va mai discuta joi și un proiect de hotărâre prin care se propune reducerea numărului de membri în consiliul de administraţie al Compania Naţională “Unifarm” – SA de la 7 la 5 membri, pentru reducerea costurilor companiei şi pentru creşterea eficienţei economice a societăţii.

O altă hotărâre prevede că Guvernul va înfiinţa Comitetul interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii.

În cadrul ședinței de joi Guvernul urmează să aprobe prin memorandum, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025.

Sursa: Capital.ro
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata