ANI: Fostul ministru Gheorghe Pogea, în stare de incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a stabilit că fostul ministru al Finanţelor Gheorghe Pogea s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 22 decembrie 2008 – 26 februarie 2009, întrucât a deţinut simultan funcţia de ministru şi calitatea de administrator al societăţii Titan Mar.

Agenţia Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu în acest caz, după ce în presa centrală au fost publicate articole în care se semnalau posibila nerespectare a regimului juridic al incompatibilităţilor de către Gheorghe Pogea.
Potrivit unui comunicat al ANI remis vinerii (5 februarie 2010), Gheorghe Pogea a fost înştiinţat cu privire la declanşarea procedurii de verificare, acesta având dreptul de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului şi de a fi asistat sau reprezentat de un avocat, însă fostul ministru nu a făcut uz de drepturile sale legale.

În urma verificărilor a reieşit că Gheorghe Pogea este asociat unic al SC GP Management Experts SRL, unde administrator este soţia sa, Nina Pogea. Activitatea acestei societăţi a fost suspendată începând cu 1 noiembrie 2008, pentru o perioadă de 2 ani.
De asemenea, Gheorghe Pogea a deţinut calitatea de administrator al SC Titan Mar SRL, în perioada 24 august 2004 – 7 noiembrie 2005 şi în perioada 14 august 2007 – 26 februarie 2009.

Fostul ministru a declarat că a realizat, în anul 2008, din exercitarea funcţiei de director general al SC Titan Mar SRL, venituri în sumă de 186.100 de lei.
ANI a stabilit că Gheorghe Pogea nu a respectat obligaţiile referitoare la regimul juridic al incompatibilităţilor.
În cazul său, starea de incompatibilitate a intervenit începând cu data de 22 decembrie 2008, ca urmare a exercitării simultane a funcţiei de ministru al Finanţelor Publice, respectiv a funcţiei de administrator al SC Titan Mar SRL şi s-a menţinut până la data de 26 februarie 2009, când s-a retras din funcţia de administrator.

Conform prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu funcţia de administrator în cadrul societăţilor comerciale.
Potrivit prevederilor art. 49, alin. 3 din Legea nr. 144/2007, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

De asemenea, dacă persoana cercetată nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică, la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata