COMPANIA NOVA CONSTRUCT SA – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 5640612
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Număr dosar 6773/99/2009 (format vechi 469/2009), Tribunal Iaşi, Judecător-sindic Alexandru Miţică.

2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel.0232/215160; programul arhivei/registraturii instanţei 09.00-11.00.

3.1.Debitor: SC Compania Nova Construct SA, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie, nr.85, jud. Iaşi, CUI RO 5640612, J22/1149/1994.

3.2.Administrator special: nu este desemnat.

4.Lichidatori judiciari: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Aleea Nicolina nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale 0120, tel./fax 0232/243864, 0232/212231, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Mititelu Corneliu, Expresss Lichidator IPURL, cod de identificare 23278490; cu sediul social în Iaşi, str. Zugravi, nr.5, bl. F9-2, et.2, ap.7; număr în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0336; tel./fax 0332/439641, 0740152456, e-mail expressslichidator@yahoo.com, reprezentant Lupu Daniel Constantin.

5.Subscrisele Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL şi Expresss Lichidator IPURL Iaşi, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC Compania Nova Construct SA, cu sediul în Iaşi, str. Sărărie, nr.85, jud. Iaşi, CUI RO5640612, J22/1149/1994, conform Sentinţei nr.268/S din 10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr.6773/99/2009 (469/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

6.0.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Compania Nova Construct SA, prin Sentinţa comercială nr.268/S din 10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr.6773/99/2009 (469/2009).

6.1.Creditorii debitorului SC Compania Nova Construct SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10 mai 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25 mai 2010. Termenul pentru înregistrarea contestaţiilor la tabelul preliminar este 28 mai 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabeluilui este 09 iunie 2010, ora 11.00.

7.Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul Judecătorului-sindic din Iaşi, mun. Iaşi, str. N.Gane, nr.20A, jud. Iaşi; data 18 iunie 2010, ora 11.00.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata