CONTEX PAN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 8885234
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 30.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. 5552/99/2009 (format vechi 420/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Magistrat Brînduşa Diaconu.

2.Arhiva instanţei: str. N. Gane, nr.20A, tel. 232/215160, program 8.00/16.00.

3.1.Debitor: SC Contex Pan SRL, cu sediul social în loc. Grajduri, jud. Iaşi, cod înregistrare fiscală 8885234, nr. de ordine în registrul comerţului J22/1418/1996.

2 Creditor: DGFP a jud. Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26, Iaşi.

4.Administrator judiciar: CIPI Hotea M.Lily, cod fiscal 19510469, cu sediul social în jud. Iaşi, Bd. Primăverii, nr.13, nr. matricol 1B1398, e-mail: hoteamlily@yahoo.com, tel. 0727331497, fax 032/808591.

5.Subscrisa CIPI Hotea M.Lily, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Contex Pan SRL, conform sentinţei comerciale nr. 255/S/09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, în dosarul nr. 5552/99/2009, (format vechi 420/2009) în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şj art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) în acelaşi act normative, notifică:

6.Deschiderea-procedurii generale a insolvenţei, împotriva debitorului SC Contex Pan SRL, prin sentinţa com. nr.255/S/09.03.2009, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul nr. 5552/99/2009, (număr format vechi 420/2009).

7.1.Debitorul SC Contex Pan SRL are obligaţia ca pînă la data de 21.03.2010 să predea gestiunea către lichidatorul judiciar, împreună cu documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006. Conform art.46 din Legea nr. 85/2006 toate operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.

7.2.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 10.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pt. verificarea, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 26.05.2010. Fixează termenul limită pentru înregistrarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar întocmit de lichidatorul judiciar la 31.05.2010. Termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 08.06.2010 ora 11.00, şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data 10.06.2010.

8. Adunarea creditorilor: va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic din str. N.Gane nr.20A la data de 31.05 2010 ora 11,00, având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia,precum şi a oricăror alte aspecte necesare derulării procedurii. Pentru informaţii suplimentare vă adresati lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata