Curtea de Conturi a transmis raportul în cazul Sterling Parchetului ÎCCJ

Raportul Curţii de Conturi privind controlul la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) în cazul acordului petrolier încheiat cu Sterling, care constată abateri de la legalitate şi regularitate şi fapte penale, a fost transmis miercuri (7 aprilie 2010) spre informare deputaţilor.

În raport se arată că ANRM a formulat obiecţiuni, însă echipa de control a Curţii nu a consemnat elemente de natură să modifice abaterile consemnate în procesul-verbal. Potrivit Curţii de Conturi, pentru faptele penale, procesul-verbal de constatare, obiecţiunile ANRM şi răspunsul echipei de control au fost transmise spre soluţionare Ministerului Public – Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Curtea de Conturi informează că va transmite raportul şi Guvernului pentru informare şi pentru luarea mai multor măsuri, printre care completarea Legii petrolului 238/2004 şi a normelor metodologice referitor la condiţionarea încheierii acordurilor petroliere.
Astfel, Curtea de Conturi solicită ca dreptul de folosinţă asupra terenurilor pentru operaţiunile petroliere să fie acordat numai cu acceptul proprietarilor de drept şi în condiţiile legii.

Curtea de Conturi mai cere şi modificarea legii la capitolul activităţi aferente transferului de tehnologie şi perfecţionare profesională în sensul virării sumelor aferente într-un cont distinct, deschis la Trezoreria statului şi utilizarea sumelor de către autoritatea competentă.
Instituţia doreşte limitarea perioadei de explorare, fără drept de prelungire, iar continuarea etapei de explorare să se facă numai în baza încheierii, în condiţiile legii, a unui nou acord petrolier.

De asemenea, Curtea solicită ca atestarea competenţei tehnice de către ANRM a persoanelor care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului în sensul prevederii exprese de sancţiuni pentru agenţii neatestaţi tehnic.
În raport, Curtea de Conturi cere împuternicirea ANRM pentru reanalizarea Actului adiţional numărul 11/2008 la contractul de explorare şi împărţire a producţiei (EPSA) încheiat în timpul guvernării Tăriceanu.

Includerea de către ANRM în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumelor aferente pregătirii profesionale şi transferului de tehnologie stabilite în acordurile petroliere încheiate este o altă solicitare a Curţii.

Instituţia a cerut şi luarea măsurilor care se impun pentru intrarea în legalitate şi aplicarea de sancţiuni de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru verificarea legalităţii acordării de facilităţi fiscale pentru titularii şi operatorii din contractul EPSA, precum şi a îndeplinirii obligaţiilor de plată faţă de bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale;

Garda de Mediu pentru verificarea executării de operaţiuni petroliere în perimetrele Midia şi Pelican fără a deţine autorizaţii de mediu; Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru verificarea executării de operaţiuni petroliere în cele două perimetre fără a deţine autorizaţii de construire. Curtea de Conturi menţionează că niciuna dintre aceste instituţii nu a prezentat încă rezultatele verificărilor solicitate.

Raportul întocmit de Curtea de Conturi privind rezultatele controlului asupra modului de încheiere şi derulare a acordului petrolier încheiat cu compania Sterling Resources a fost înregistrat pe 23 martie la cabinetul preşedintelui Camerei, Roberta Anastase. Iniţial, acest raport a fost clasificat de Curtea de Conturi drept secret de serviciu.

După şedinţa din 30 martie a Biroului Permanent s-a dispus posibilitatea declasificării acestui raport pentru a fi distribuit spre informare deputaţilor. Pe 1 aprilie Curtea de Conturi a răspuns favorabil acestei solicitări. În şedinţa de miercuri, Biroul Permanent al Camerei a aprobat ca raportul Curţii de Conturi în acest caz să fie transmis spre informare deputaţilor.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata