DINIRAFAM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 2640944
Data emiterii 02.03.2010
Data publicării în BPI: 4.03.2010

1.Dosarul număr 5785/99/2009, (format vechi 432/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială-Faliment, Judecător-sindic Magistrat Alexandru Miţică.

2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, tel.0232/215160, program 08.00-14.00.

3.Debitor: SC Dinirafam SRL, CIF 2640944, cu sediul social în Iaşi, str. Rece, nr.3A, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22/2626/1992.

4.Lichidator judiciar: Cabinet I.P.I. Hotea Maria Lily, cu sediul social în Iaşi, B-dul Primăverii, nr.13, bl. D1, sc. A, et.1, ap.6, cod fiscal 19510469, număr matricol 1B1398/2003, tel/fax: 0332-808591, e-mail: hoteamlily@yahoo.com.

5.În calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dinirafam SRL, conform sentinţei comerciale nr.143/S/10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 5785/99/2009, (nr. format vechi 432/2009) în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28, alin.1 sau, după caz, art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28, alin.2 din acelaşi act normative, notifică:

6. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţa împotriva debitorului SC Dinirafam SRL, prin Sentinţa comercială nr. 143/S/10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Faliment, în dosarul 5785/99/2009 (432/2009).

6.1.Debitorul SC Dinirafam SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.

Citeste si:  Angajaţii OTV continuă şi acum extorcarea unor primari din Arad

6.2.Creditorii debitorului SC Dinirafam SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de depunere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.04.2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/ creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

Termenul limită pentru verificarea, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.04.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar este 03.05.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 12.05.2010.

7.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi Judecător sindic Iaşi, str. N. Gane nr.20A, data 21.05.2010, ora 11.00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui; desemnarea şi remuneraţia lichidatorului judiciar.

8.Deschiderea procedurii insolvenţei s-a notificat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Citeste si:  Rezervele valutare ale statelor emergente au trecut de 3.000 de miliarde de dolari

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Se va înscrie în cerere cont IBAN, banca, cod fiscal, telefon şi fax.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, din care unul comunicat lichidatorului judiciar la adresa de mai sus şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 39 lei şi de un timbru judiciar de 0.3 lei. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner