ELBONI FARM SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului

CUI: 6732641
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3294/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, tel. 0234/51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.
3.1.Debitor: SC Elboni Farm SRL, CUI 6732641, nr. de înregistrare în registrul comerţului J4/2520/1994, sediul în Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr.6, bl.6, sc.C, parter, jud. Bacău.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditori şi orice persoană interesată.
5.Lichidator: Sierra Quadrant SPRL, CIF 13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, nr. de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail: office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Dragomir Florin
6.Subscrisa: Sierra Quadrant SRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Elboni Farm SRL, conform Sentinţei civile nr. 344/11.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3294/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de faliment în forma simplificată împotriva debitorului SC Elboni Farm SRL, prin Sentinţa civilă nr. 344/11.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3294/110/2009.
7.1.Debitorul SC Elboni Farm SRL are obligaţia ca, în termen de maxim 10 zile, să predea gestiunea averii debitoarei lichidatorului judiciar, împreuna cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi lista cu numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii de faliment, respectiv în perioada 29.10.2009–11.03.2010.
7.2.În conformitate cu dispoziţiile art.64 alin.(6) din Legea nr. 85/2006 creanţele născute după data deschiderii procedurii în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică, în mod corespunzător pentru creanţele născute în procedura de faliment.
8.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.
9.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.
Informaţii suplimentare: Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata