EST INSTAL CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17305298
Data emiterii: 26.03.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

În dosar nr. 7115 /99/2009, nr. vechi 484/2009, Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială.
Debitor: SC Est Instal Construct SRL, cu sediul social în Iaşi, Bd. Cantemir, nr.7, J22/590/2005
Lichidator judiciar Centrul de expertiză în insolvenţă SPRL, CUI 17392952, cu sediul social în Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.4, bl.Penes Curcanu, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2456, tel/fax 0332/222744, reprezentant lichidator judiciar Laura Chiticariu.
Conform sentinţei comerciale nr. 258/S/9.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în temeiul art.109, notifică:
Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva SC Est Instal Construct SRL, în temeiul art.33 alin.(6). Debitorul are obligaţia să depună la dosarul cauzei în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006.
În temeiul art.107 alin.(2) lit.a), dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.
Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 10.05.2010. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.05.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 28.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului 09.06.2010;
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.4 bl.Peneş Curcanu, et.1, la data de 18.06.2010, ora 11, având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor; al preşedintelui acestuia; fixarea remuneratiei administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata