EUGCOM SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 7959473
Data emiterii: 02.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 1740/89/2009, Tribunal Vaslui, Judecător-sindic Vasile Agafitei.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, tel.0235/311032, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri, orele 09.00-13.00.
3.1.Debitor: SC Eugcom SRL, CUI 7959473, J37/500/2008, cu sediul în loc. Vultureşti, jud. Vaslui.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax 0232/243864, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Mititelu Corneliu.
5.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Eugcom SRL, CUI 7959437, J37/500/2008, cu sediul în loc. Vultureşti, jud. Vaslui, potrivit Sentinţei civile nr.137/F din data de 16 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosar nr.1740/89/2009, în temeiul art.107 alin.2 şi art.109 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.1.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Eugcom SRL prin Sentinţa civilă nr.137/F din data de 16 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosar nr.1740/89/2009.
6.2.Creditorii debitorului SC Eugcom SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.
6.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, născute în cursul procedurii, este 15.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 31.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 05.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 15.06.2010.
7.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata