MEDIA TRUST SRL – notificare începere faliment

CUI: 17271527
Data emiterii: 29.03.2010
Data publicării în BPI: 30.03.2010

Consult Practic I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Media Trust SRL cu sediul în Piatra Neamţ, str. Grigore Ureche nr.4, bloc 37C, ap. 63, judeţul Neamţ, notifică tuturor creditorilor că prin sentinţa comercială nr.227/F emisă în şedinţa publică din 10.03.2010 în dosarul nr.66/103/2010 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ s-a dispus, în temeiul art.33 alin.6 din Legea nr.85/2006:

începerea procedurii simplificate a falimentului, conform Legii nr.85/2006, procedură ce are ca scop achitarea datoriilor restante ale debitoarei prin lichidare judiciară.

În cadrul procedurii menţionate s-au stabilit următoarele termene:
termen limită pentru depunerea cererilor de înregistrare a creanţelor asupra debitoarei: 12.04.2010;
termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor asupra debitoarei: 26.04.2010;
termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele înregistrate: 26.05.2010;
termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor asupra debitoarei: 09.06.2010. Cererile de creanţă vor fi însoţite de documente justificative şi de dovada achitarii taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata