NUT FOREST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17177792
Data emiterii: 24.02.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

Dosar nr. 6925/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Cornelia Dănăilă.

Arhiva/ registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, tel.0234/525221, program 8.30 – 13.00.

Debitor SC Nut Forest SRL, cu sediul social în loc. Comăneşti, str. Republicii bl.A1, ap.35, jud. Bacău, înregistrată la ORC sub nr. J04/237/2005, CUI 17177792.

Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău, cu sediul social în mun. Bacău, str. Dumbrava Roşie nr. 1-3, jud. Bacău.

Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Bacău, RSP 0311/2007, Tel.0742691057, 0720544123, fax.0234/515152, administrator unic Olaru Dumitru.

Subscrisa Codmar Insolvency IPURL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Nut Forest SRL conform sentinţei civile nr. 222/15.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6925/110/2009, în temeiul art.1, alin.2, lit.”c” pct.1,2,3,4 şi lit.”e” şi art.31,33 din Legea nr. 85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Nut Forest SRL, prin sentinţa civila nr. 222 din 15.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6925/110/2009.

Debitorul SC Nut Forest SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin(1) din Legea nr. 85/2006.

Creditorii debitorului SC Nut Forest SRL trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 16.04.2010. în temeiul art.76 alin(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o definiţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 30.04.2010.

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 14.05.2010. Stabileşte data primei adunări a creditorilor la 05.05.2010 ora 1300 la sediul lichidatorului judiciar al debitoarei cu următoarea ordine de zi: alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de Judecătorul sindic; probleme diverse.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata