PRIOTHERM CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17004554
Data emiterii: 23.02.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.Număr dosar: 4729/110/2007, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Gabriel Grancea. 2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, Număr de telefon: 0234/514419, 3.1.Debitor: SC Priotherm Construct SRL, cu sediul în com. Poduri, sat Cernu, Jud. Bacău, CUI RO17004554, J4/2210/2004.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: listă anexă.
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Priotherm Construct SRL, cu sediul în com. Poduri, sat Cernu, Jud. Bacău, CUI RO17004554, J4/2210/2004, conform Sentinţei nr. 1428/17.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.4729/110/2007, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
1.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Priotherm Construct SRL, prin Sentinţa nr.1428/17.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.4729/110/2007.
Creditorii debitorului SC Priotherm Construct SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, în conformitate cu prevederile art.109 (2) din Legea privind procedura insolvenţei.
Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
Lista anexă:
1.  D.G.F.P. Bacău Mun. Bacău, jud. Bacău
2.  Consiliul Local al Oraşului Comanesti – Politia Comunitara Or. Comanesti, str. Garlei, bl. 29, ap. 2, jud. Bacău
3.  SC Yagiz Impex SRL Or. Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr.20, jud. Ilfov
4.  SC Meda SA Mun. Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr.24, Etaj 2,cod poştal 410017, jud. Bihor
5.  SC Cristal Brad SRL Bucureşti – punct de lucru Bacău Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.66, jud. Bacău.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata