ROMILOR TRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 12584108
Data emiterii: 01.04.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

Date privind dosarul: număr dosar: 5040/103/2007, Tribunal Neamţ, Judecător sindic: Ana Mângâţă.
Arhiva/registratura instanţei: Mun. Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233- 212.294; Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri, orele 09.00 – 13.00.
3.1. Debitor: SC Romilor Trans SRL cu sediul în mun. Roman, str. Vasile Alecsandri, bl. 1, sc. B, parter, ap. 11, jud. Neamţ, C.U.I. RO12584108, nr. de înregistrare O.R.C. J27/18/2000.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: Mun. Iaşi, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231; Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Romilor Trans SRL cu sediul în mun. Roman, str. Vasile Alecsandri, bl. 1, sc. B, parter, ap. 11, jud. Neamţ, C.U.I. RO12584108, nr. de înregistrare O.R.C. J27/18/2000, potrivit Sentinţei comerciale nr. 111/F din data de 10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 5040/103/2007, în temeiul art. 109 alin. 1, art. 61 alin. 1 şi 2, art. 62 alin. 1 şi art. 28 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată, notifică:
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Romilor Trans SRL Roman – Neamţ, prin Sentinţa comercială nr. 111/F din data de 10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 5040/103/2007.
Creditorii debitorului SC Romilor Trans SRL Roman – Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii în condiţiile de mai jos:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este data de 01 aprilie 2010.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este data de 16 aprilie 2010.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la creanţele înregistrate este data de 23 aprilie 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este data de 28 aprilie 2010.
Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata