Scudas SA Paşcani a ajuns anul trecut la un nivel record al pierderilor

Societatea Scudas SA Paşcani a încheiat anul trecut cu pierderi totale de 3.591.198 RON, la o cifră de afaceri de 5.879.459 RON, din care 1.095.773 RON reprezintă cifra de afaceri din export (livrări intracomunitare).
Conform raportului remis Bursei de Valori Bucureşti, veniturile din exploatare ale societăţii s-au ridicat la 6.420.419 RON, în timp ce cheltuielile de exploatare au fost de 9.990.836 RON, rezultând, aşadar, o pierdere de 3.570.417 RON din activitatea de exploatare.

Activitatea financiară s-a soldat cu o pierdere de 13.448 RON, astfel încât, luând în calcul un impozit de 7.333 RON, exerciţiul financiar aferent anului trecut s-a finalizat cu o pierdere de 3.591.198 RON, reprezentând diferenţa dintre veniturile totale de 6.433.154 RON şi cheltuielile totale de 10.017.019 RON.
Analizând ultimii ani, Scudas Paşcani a avut un vârf a profitului în 2007, când a consemnat un rezultat pozitiv de 812.200 RON, după ce în precedenţii doi ani realizase profituri de 257.600 RON (2006) şi 134.400 RON (2005). Începând cu 2008, societatea păşcăneană a trecut pe pierderi (202.700 RON în 2008), ca în 2009 să se atingă un vârf de 3.583.800 RON al pierderilor.
În acelaşi timp, datoriile au început să crească, de la 8,047 milioane RON în 2007, la 9,764 milioane RON în 2008, ca în 2009 să ajungă la 11,086 milioane RON. La finalul anului trecut, Scudas SA avea de recuperat creanţe de 3,282 milioane RON.

Scudas SA a disponibilizat anul trecut 116 angajaţi

Conform raportului Consiliului de Administraţie al societăţii, anul trecut Scudas SA a înregistrat o reducere drastică a tuturor indicatorilor economici din cauza resimţirii din plin a efectelor crizei economico-financiare, rezultatele fiind mult sub cele planificate prin BVC. Ca atare, pentru a  putea face faţă efectelor crizei economice, manifestate prin  diminuarea severă a volumului de comenzi, reducerea nivelului încasărilor şi constrângeri financiare importante, societatea a fost nevoită să se adapteze din punct de vedere al numărului de salariaţi, în cursul anului trecut fiind disponibilizaţi 116 angajaţi. „Cifra de afaceri a societăţii a înregistrat în anul 2009 o reducere semnificativă faţă de anul 2008, respectiv 36,5%, având drept cauză restrângerea activităţii multor clienţi tradiţionali ai societăţii noastre sau chiar dispariţia acestora”, se arată în raport.
Datoriilor restante către bugetul consolidat al statului s-au ridicat la valoarea de 1.952.600 RON (19,5% din total cheltuieli), iar cheltuielile cu angajaţii au avut o pondere importantă în total cheltuieli, de 42%, societatea trebuind să respecte prevederile legislaţiei în domeniu şi ale contractului colectiv de muncă cu privire la disponibilizările de personal (acordarea de salarii compensatorii şi respectarea numărului maxim de salariaţi care pot fi disponibilizaţi lunar).
Scudas SA Paşcani are ca obiect de activitate fabricarea de produse de mecanică fină, în principal scule şi accesorii speciale pentru maşini-unelte şi agregate pentru prelucrarea metalului, lemnului, hârtiei, precum şi alte scule de mână. De asemenea, este unul din importanţii producători de piese de schimb pentru locomotive şi vagoane căi ferate, pentru maşini şi utilaje agricole şi forestiere, pentru industria extractivă.
În acest moment, pe lângă AVAS, care deţine un pachet de 69,98% din acţiunile Scudas, un alt acţionar important este societatea Trans Expedition Feroviar SRL, cu 20,3%, un pachet de 8,5% din titluri se află în posesia unor persoane fizice, iar diferenţa de 1,2% din capitalul social este controlată de o serie de persoane juridice. Societatea se află în curs de privatizare, cele trei încercări efectuate în acest sens până acum eşuând, din cauza lipsei ofertanţilor.
Societatea păşcăneană a mai fost privatizată o dată, în anul 2000, când firma Unif AT SRL Iaşi a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 69% din capitalul social al Scudas SA. După privatizare, situaţia financiară a Scudas începuse să se deterioreze, iar în 2005 s-au înregistrat ample proteste ale angajaţilor societăţii din Paşcani. Ca urmare a diminuării performanţelor economice ale unităţii, dar şi a neîndeplinirii obligaţiilor din contractul de privatizare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a iniţiat acţiunea de rezoluţionare a contractului de privatizare, obţinând câştig de cauză pe cale judecătorească în anul 2007.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata