SINDA UNIVERSAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 1971311
Data emiterii: 11.05.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.    Numar dosar 1414/99/2010 (format vechi 107/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Dan Artenie.
2.    Arhiva instanţei: Iaşi, str. N.Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel.0232215160, programul instanţei luni–vineri între orele 09– 13.30.
3.    Debitor: SC Sinda Universal SRL, CUI 1971311, cu sediul social în Iaşi, str. Eternitate, nr.85, jud. Iaşi, ORC J22/872/1992.
4.    Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str. A.Panu nr.26.
5.    Lichidator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, C.I.F. 20109380, cu sediul social în Iaşi, şos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, tel.0744787274, e-mail nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria.
6.    Subscrisa C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sinda Universal SRL, conform Sentinţei comerciale nr.502/S/06.05.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 1414/99/2010 (107/20), în temeiul art.107 alin.1 şi 109 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Sinda Universal SRL şi intrarea în faliment a debitorului, dizolvarea societăţii debitoare, ridicarea acesteia a dreptului de administrare, conform sentinţei comerciale nr.502/S/06.05.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a preda gestiunea împreună cu actele prevăzute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006 către lichidator, până în data de 17.05.2010.
7.1.Creditorii debitorului SC Sinda Universal SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.07.2010.
7.1.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 21.07.2010.Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 30.08.2010.Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţi la tabelul preliminar este 09.09.2010, ora 11.00. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, din Iaşi, str. N.Gane, pe data de 17.09.2010, ora 12.00 având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia. Pentru informaţii suplimentare va adresaţi lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata