TEHNIC CONSTRUCT INDUSTRY SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment

CUI: 15397198
Data emiterii: 15.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 5313/99/2009, (nr. vechi 401/2009), Tribunal Iaşi, Judecător-sindic Brânduşa Grădinaru.
2.Adresa: Iaşi, str. Nicolae Gane nr.20A, jud. Iaşi, număr de telefon 0232-215160, programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300.
3.Debitor: SC Tehnic Construct Industry SRL cu sediul în Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu, nr.5, et. 1, ap. 4, jud. Iaşi, CUI 15397198, J22/959/2008.
4.    Lichidator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr.6, bl. R5, sc.C, et.2, ap.10, jud. Iaşi, CIF 25175547, atestat UNPIR 1B2434, tel./fax 0232/453546, e-mail simonapeste@yahoo.com.
5.    Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tehnic Construct Industry SRL potrivit Sentinţei comerciale nr.344/S/30.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător¬sindic, în dosarul nr.5313/99/2009 (nr. în format vechi vechi: 401/2009), în temeiul art.107 şi art.109 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitorului SC Tehnic Construct Industry SRL, prin Sentinţa comercială nr.344/S/30.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic, în dosarul nr.5313/99/2009 (nr. în format vechi vechi: 401/2009).
6.1. Debitorul SC Tehnic Construct Industry SRL are obligaţia ca până la data de 24.04.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Tehnic Construct Industry SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la data de 31.05.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost fixat la data de 14.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar a fost fixat la data de 19.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii a fost fixat la da de 29.06.2010, ora 11.00 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 30.06.2010. data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 21.06.2010, ora 10.00, la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, cu următoarea ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii simplificate de faliment, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de către judecătorul-sindic şi stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata