ONEROM INVEST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18204550
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3555/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,Judecător sindic Grancea Gabriel.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău, tel. 0234/514419.

3.1.Debitor: SC Onerom Invest SRL, sediul: Oneşti, str. Buciumului, nr.10/F/13, jud. Bacău, J04/2151/2005.

3.2.Administrator special: nu a fost numit.

4.Creditor: AFP Oneşti.

5.Administrator judiciar: Insol Expert IPURL, CUI 18236340, sediul str. Alex. cel Bun, nr.4/D/21, Bacău, jud. Bacău, RSP-0141, tel./fax 0234/525952, e-mail:insolexpert2000@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant D. Ştefănescu.

6.Subscrisa Insol Expert IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Onerom Invest SRL, conform sentinţei civile nr. 130/02.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosar nr. 3555/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi următoarele din Legea nr. 85/2006, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau,după caz,art. 33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 (2), notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC ONEROM INVEST SRL, conform sentinţei civile nr. 130/02.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3555/110/2009, la cererea creditoarei AFP Oneşti.

7.1.Debitorul SC Onerom Invest SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei şi la administratorul judiciar, documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Onerom Invest SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 02.04.2010.Termenul afişare tabel definitiv al creanţelor 23.04.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 07.04.2010 ora 12, la sediul administratorului judiciar, având ca ordine de zi: 1) prezentarea situaţiei debitorei; 2) desemnarea Comitetului creditorilor; 3) confirmarea administratorului judiciar; 4)probleme diverse;

9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata