Relația dintre SSM și telemuncă

Securitatea și sănătatea în muncă așa cum se precizează în Legea 319/2006 reprezintă acele activități care sunt întreprinse cu scopul de a asigura cele mai bune condiții pe parcursul procesului de muncă. De asemenea, aceste activități vizează apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Pe de altă parte, telemunca așa cum se stipulează în legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Între acești doi termeni există o strânsă legătură, având în vederea că telesalariatul, cel care desfășoară activități de telemuncă, trebuie să-și îndeplinească atribuțiile într-un mediu sigur și sănătos.

Ținând cont de acest aspect, atât angajatorul, cât și angajatul au câteva obligații în vederea asigurării securității și sănătății în muncă. Cu alte cuvinte, în contextul telemuncii, legea precizează în art. 7 că angajatorul are câteva obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:

  1. a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
  2. b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
  3. c) să asigure condiţii pentru ca tele-salariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de tele-muncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de tele-muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

Pe de altă parte, în art. 8 se precizează că telesalariatul este obligat să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

De asemenea, trebuie să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de telemuncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;

  1. b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care desfăşoară activitatea de telemuncă;
  2. c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea şi sănătatea sa;
  3. d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
  4. e) să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie.

Telesalariatul trebuie să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Din acest motiv, reprezentanții salariaților au obligația legală de a merge la locurile de desfășurare a activității de telemuncă, respectând condițiile stabilite prin lege.

Dacă telesalariatul își desfășoară activitatea la domiciliu, aceștia trebuie să-l notifice în avans și să primească consimțământul său.

Conformarea cerințelor legale în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă este o chestiune destul de dificilă. Din acest motiv, ajutorul din partea unor specialiști cu 20 de ani de experiență în domeniul protecției muncii poate fi foarte binevenit.

Acesta poate fi oferit de Euramis Consulting, o firmă de protecția muncii din București, care pune la dispoziția clienților noi proceduri de instruire și testare și pentru aceasta formă de muncă aflată în plină ascensiune.

Acest lucru este posibil prin intermediul unor instrumente eficiente precum:

– instruirea și testarea online pe prima platformă e-learning de instruire/testare a cunoștințelor.

-prin instruire și testare în format clasic prin convocarea salariaților fie la sediul angajatorului, fie la sediul EURAMIS CONSULTING, dacă nu este posibilă instruirea online la domiciliu.

– Evaluarea riscurilor de accidentare prin intermediul chestionarelor și instrumentelor de lucru specifice etc.

Euramis Consulting este un serviciu extern de prevenire și protecție care găsește și implementează soluții adecvate pentru asigurarea protecției muncii (SSM) în vederea desfășurării activității de telemuncă în cele mai bune condiții.

Euramis Consulting vă ajută să înțelegeți relația dintre SSM  și telemuncă și să luați toate măsurile necesare pentru ca fiecare angajat să lucreze în deplină siguranță.

De asemenea, lucrând cu specialiștii Euramis, veți scutit, ca angajator, să fiți sancționat cu amenzi usturătoare de către autorități (ITM sau ISU local).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata