Guvernul României a prezentat un nou proiect de hotărâre care va schimba modalitatea de calcul a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În cadrul noilor reglementări, salariul minim va fi ajustat pe baza mai multor indicatori economici esențiali, inclusiv rata anuală prognozată a inflației, Produsul Intern Brut (PIB) prognozat, populația ocupată prognozată și câștigul salarial mediu brut lunar prognozat.

Din datele proiectului de Hotărâre de Guvern (HG), se arată că salariul minim brut va fi calculat având la bază un „nivel orientativ de 50%” din câștigul salarial mediu brut. Această valoare va fi comparată cu indicatorul de referință de 50% prevăzut în Codul Muncii, care va fi modificat printr-un proiect de lege separat.

Proiectul de hotărâre detaliază procedura de stabilire și actualizare a salariului minim, incluzând aspectele:

Citeste si:

  • modalitățile de stabilire și actualizare a nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată;
  • criteriile de stabilire și actualizare a salariului minim, care includ:
  1. puterea de cumpărare a salariului minim, luând în considerare costul vieții;
  2. nivelul general al salariilor și distribuția acestora;
  3. rata de creștere a salariilor;
  4. nivelurile și evoluțiile productivității pe termen lung;
  • indicatorii statistici naționali aferenți criteriilor menționate;
  • setul de indicatori anuali pentru monitorizarea și evaluarea impactului asupra mediului economic și social;
  • modul de realizare a analizelor suport și de monitorizare a evoluției salariului minim, în funcție de nivelul orientativ de 50% din câștigul salarial mediu brut.

Salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie 2024

Mai mult, proiectul de lege prevede că, dacă evoluția prognozată a ratei inflației indică o modificare anuală mai mică de 1%, salariul minim brut garantat în plată va fi ajustat doar în funcție de creșterea productivității prognozate. În cazul în care atât evoluția ratei inflației, cât și rata de creștere a productivității sunt sub 1%, salariul minim brut legal va rămâne la nivelul anului anterior.

Aşadar, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a confirmat deja angajamentul Guvernului de la București de a majora salariul minim la 3.700 de lei începând cu 1 iulie 2024. În martie 2024, câștigul salarial mediu brut în economie a fost de 8.502 lei, în timp ce câștigul salarial net a fost de 5.185 lei.