Clienţii casnici, autorităţile şi instituţiile publice, printre consumatorii de gaze protejaţi în situaţiile de urgenţă

Clienții casnici, autoritățile și instituțiile publice, precum și cele din domeniul sănătății, educației și asistenței sociale sunt incluse în categoria consumatorilor protejați în cazurile în care se declanșează situațiile de urgență în alimentarea cu gaze pe timpul iernii, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern inițiat de Departamentul pentru Energie, care aprobă Regulamentul privind identificarea clienților întreruptibili de siguranță și a consumatorilor protejați.

De asemenea, în categoria clienților protejați mai intră unitățile hoteliere și producătorii de energie termică destinată consumului clienților menționați mai sus și care nu pot funcționa pe combustibili alternativi; clienții industriali, pentru acea cantitate de gaze naturale necesară menținerii integrității fizice a instalațiilor exploatate și/sau a securității mediului; clienții industriali noi, pentru acea cantitate de gaze naturale necesară menținerii integrității fizice a instalațiilor exploatate și/sau a securității mediului.

Consumatorii întreruptibili de siguranță sunt cei definiți de articolul 100, punctul 30 din Legea nr. 123/2012 (completată de Legea 127/2014), respectiv ‘ clientul final care poate contribui decisiv la menținerea funcționării în deplină siguranță a Sistemului național de transport al gazelor naturale și a sistemelor de distribuție, prin reducerea consumului, până la oprire, și care are obligația încheierii unui contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile; obligațiile, drepturile, condițiile de contractare, de reducere sau de oprire se stabilesc de ANRE și ministerul de resort printr-un regulament specific.

‘Producătorii de energie electrică care potrivit prevederilor legale sunt exceptați în perioada de întreruptibilitate pentru siguranță de la respectarea structurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt considerați clienți întreruptibili de siguranță’, mai precizează regulamentul.

‘Până la data de 10 noiembrie a fiecărui an, OST (operatorul de sistem și transport — n.r.) și OSD (operatorul de distribuție — n.r.) au obligația centralizării datelor și întocmirii listei clienților întreruptibili de siguranță racordați la rețelele operate de aceștia. OST și OSD vor actualiza lunar listele menționate și le vor prezenta spre aprobare autorității competente până la data de 15 a fiecărei luni ulterioare lunii pentru care sunt întocmite listele’, potrivit documentului citat.

Autoritatea competentă din cadrul Departamentului pentru Energie verifică dacă sunt îndeplinite condițiile și hotărăște asupra declarării Situației de urgență. Declararea apariției și încetării Situației de urgență se realizează prin Ordin al ministrului delegat pentru Energie. Ordinul va fi publicat pe site-ul Departamentului pentru Energie și pe site-urile OTS și OSD.

În nota de fundamentare, autorii propunerii explică în ce condiții se poate declanșa situația de urgență în alimentarea cu gaze.

‘Autoritatea Competentă solicită anumitor întreprinderi din sectorul gazelor pe care le identifică să ia măsurile care vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a consumatorilor protejați din statul membru în următoare cazuri:

(a) temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de șapte zile, constatate statistic o dată la 20 de ani;
(b) orice perioadă de cel puțin 30 de zile în care cererea de gaze este excepțional de mare constatate statistic o data la 20 de ani;
(c) o perioadă de cel puțin 30 de zile în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze în condiții de iarnă normale’, se arată în nota explicativă. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata