CSM: 2009 a fost un an de cotitură în materia resurselor umane

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreieş, a declarat luni (11 ianuarie 2010), cu ocazia prezentării raportului de activitate, că 2009 a fost un an de cotitură în materia resurselor umane, având în vedere numărul mare de magistraţi care s-au pensionat şi riscul blocării sistemului judiciar în lipsa unor măsuri de contracarare.

El a arătat că numărul total al judecătorilor şi procurorilor care au părăsit magistratura a fost de 646, adică aproximativ 10% din numărul total al magistraţilor.
„Comparativ cu anul 2008, când au ieşit din sistem 309 magistraţi, numărul celor care au părăsit sistemul s-a dublat, iar faţă de 2007, când au ieşit 150 de magistraţi, creşterea a fost de peste 400%.A fost un moment critic care risca să blocheze sistemul judiciar”, a afirmat şeful CSM.

Andreieş a menţionat că Plenul Consiliului a anticipat acest fenomen şi a reuşit să îl contracareze prin următoarele măsuri: creşterea numărului de magistraţi recrutaţi în sistemul judiciar la 485 în anul de referinţă faţă de 366 în 2008, care s-a făcut fără coborârea standardelor de calitate, redistribuirea posturilor vacante, reducerea numărului detaşărilor, o politică coerentă, eficientă şi transparentă în materia transferurilor şi măsuri eficiente şi urgente la instanţele şi parchetele aflate în dificultate.

Preşedintele CSM a subliniat că deşi acest moment critic a fost depăşit, din datele pe care le are mai sunt aproximativ 140 de magistraţi care deţin decizii de pensioare.
„Credem că resursele umane trebuie să rămână o prioritate a Consiliului şi pe viitor, astfel încât să se continue politica de recrutare, de redistribuire a posturilor vacante şi, eventual, să se dispună desfiinţarea unor instanţe şi parchete cu volum mic de activitate”, a mai arătat el.

De asemenea, CSM a avut în vedere asigurarea organizării şi funcţionării eficiente a instanţelor şi parchetelor prin echilibrarea schemelor de personal în raport cu volumul de activitate la instanţe şi parchete, prin continuarea măsurilor din proiectul pilot privind transferul sarcinilor administrative de la judecători şi grefieri şi prin adoptarea unei decizii privind instituţia managerului de instanţă şi asigurarea formării profesionale a judecătorilor şi procurorilor în vederea aplicării corespunzătoare a dispoziţiilor noilor coduri, consolidarea pregătirii profesionale la nivel centralizat şi descentralizat în domeniul unificării practicii judiciare, precum şi analiza procesului de evaluare a magistraţilor şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi organizatoric privind evaluarea.

Conducerea Consiliului a stabilit şi a avut în vedere în cursul anului 2009 următoarele direcţii de activitate: consolidarea independenţei justiţiei, dezvoltarea unor relaţii de cooperare şi parteneriat cu organele aparţinând celorlalte puteri ale statului, asigurarea participării magistraţilor, a asociaţiilor profesionale şi a societăţii civile la mecanismul decizional al CSM, apărarea statutului magistratului; unificarea practicii judiciare; colaborarea permanentă şi eficientă cu toate instituţiile sistemului judiciar sau care au legătură cu sistemul şi îmbunătăţirea activităţii Inspecţiei Judiciare.

Totodată, Andreieş a precizat că la începutul anului 2010, numărul posturilor de judecător vacante, de execuţie şi de conducere, este de 558, iar numărul posturilor de procuror vacante, de execuţie şi de conducere, este de de 621. Pentru consolidarea capacităţii de management a Consiliului în domeniul resurselor umane, în cursul anului 2009, a început derularea unui program PHARE.
În ceea ce priveşte Inspecţia Judiciară, în anul 2009, reformarea activităţii sale a reprezentat o prioritate majoră a CSM şi a vizat îmbunătăţirea cadrului normativ, o nouă politică de recrutare a inspectorilor şi creşterea eficienţei comisiilor de disciplină.

Andreieş a mai spus că direcţiile de acţiune stabilite de către CSM au fost realizate integral în ceea ce priveşte activitatea Inspecţiei Judiciare pornind de la implementarea sistemului de recrutare a inspectorilor judiciari cu respectarea criteriul de reprezentare regională, continuând cu actualizarea ghidurilor Inspecţiei Judiciare.
Secţia pentru judecători a aplicat următoarele sancţiuni în 2009:

în 2 cazuri s-a dispus sancţiunea disciplinară cu ‘avertisment’; în 8 cazuri sancţiunea diminuării indemnizaţiei cu 15% pe o perioadă de 3 luni şi într-un caz pe o perioadă de o lună, iar în 4 cazuri s-a dispus sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură. Secţia pentru procurori a dispus într-un caz sancţiunea disciplinară cu ‘avertisment’, într-un caz diminuarea indemnizaţiei cu 15% pe o perioadă de 3 luni, iar în două cazuri s-a dispus sancţiunea disciplinară a excluderii din magistratură – pentru care s-a formulat recurs.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata