Normele privind virarea către bugetul de stat a sumelor rezultate din reducerea salariilor, publicate în Monitorul Oficial

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial normele metodologice privind virarea către bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea cu 25 % a drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor publice, inclusiv a celor din Bănca Naţională a României (BNR), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Potrivit documentului, sumele rezultate din reducerea cu un sfert a salariilor personalului din instituţiile publice se virează în către bugetul de stat, fiind declarate la instituţia fiscală competentă, prin completarea şi depunerea formularului 100.

Virarea către bugetul de stat nu-i ocoloşte pe angajaţii BNR, CNVM, CSA şi CSSPP.

La diminuarea cu un sfert a cuantumului brut al drepturilor de natură salarială, inclusiv cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de către angajator, aferent acestor sume, se adaugă instituţiile publice finanţate conform prevederilor ce vizează finanţările publice şi finanţele publice locale, precum şi unităţile de învăţământ superior de stat şi unităţile sanitare publice cu paturi.

Astfel, sumele vor fi virate în contul de venituri al bugetului de stat, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în raza cărora angajatorii sunt luaţi în evidenţă fiscală, se precizează în normele publicate în Monitorul Oficial.

Sumele prevăzute anterior se declară organelor fiscale prin depunerea formularului 100 ‘Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat’ până la data de 25, inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc drepturile de natură salarială.

În acelaşi timp, autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii trebuie să înregistreze în contabilitate operaţiunile privind reducerile salariale.

În acest scop, Guvernul a publicat în Monitorul Oficial şi o anexă cu monografia privind aceste înregistrări.

Conform acesteia, în contabilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii trebuie înregistrate:

  • cheltuielile cu salariile,
  • contribuţiile de asigurări sociale datorate de către angajatori,
  • contribuţiile de asigurări sociale de sănătate,
  • contribuţia pentru concedii şi
  • indemnizaţii datorată de angajatori la bugetul Fondului unic de asigurări de sănătate,
  • contribuţiile de asigurări de şomaj, pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Cu titlu de exemplu, în normele metodologice publicate în Monitorul Oficial, se menţionează că, în cazul unui salariu de 750 de lei, contribuţia datorată de către angajaţi la bugetul de stat va fi de circa 79 de lei (echivalentul a 10,5 la sută din salariu), în timp ce contribuţia ce va merge către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate va fi în sumă de 41,25 lei, repectiv 5,5 la sută.

Nu în ultimul rând, contribuţia pe care angajatul va trebui să o plătească la bugetul asigurărilor pentru şomaj va fi de 0,5 la sută din 750 de lei, adică 3,75 lei, la care se adaugă impozitul pe venitul de salarii de 16 la sută.

În consecinţă, un angajat cu un salariu de 750 de lei va achita către bugetul de stat sub formă de contribuţii şi impozit suma de 243,75 lei (32,5 %).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata