Peste 900 de proiecte depuse la APDRP pentru dezvoltarea infrastructurii agriculturii şi silviculturii

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a primit 969 de cereri de finanţare pentru accesarea Măsurii 125 ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii’ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, informează APDRP.

Proiectele au fost depuse în cadrul primei sesiuni aferente Măsurii 125, care a fost deschisă în perioada 15 martie – 15 aprilie 2010, urmând ca în al doilea semestru al acestui an, în conformitate cu decizia Comitetului de Monitorizare al PNDR, să se deschidă o a doua sesiune.

Dintre proiectele depuse, 870 de cereri de finanţare au fost declarate conforme şi vor trece în etapa de verificare a eligibilităţii. Valoarea totală a cererilor de finanţare conforme este de 923,504 milioane euro, cel mai mare interes suscitând proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii agricole (submăsura ‘a’ din Măsura 125), fiind depuse 719 proiecte în valoare de 708,423 milioane euro. Pentru submăsura ‘b’ aferentă dezvoltării infrastructurii silvice au fost primite 151 de cereri finanţare, cu valoarea totală de 215,080 milioane euro.

Din cele opt regiuni de dezvoltare, cele mai multe proiecte au fost depuse în regiunea Nord – Est Iaşi, totalul cererilor de finanţare fiind de 171, cu valoarea totală de 175,221 milioane euro.

Pentru finanţarea proiectelor de investiţii prin Măsura 125 sunt disponibile fonduri nerambursabile până în 2013, în limita a circa 483,247 milioane euro. Această sumă reprezintă contribuţia financiară a Uniunii Europene în procent de 80 la sută şi cofinanţarea Guvernului României de la bugetul de stat în procent de 20 la sută.

Din totalul fondurilor aferente Măsurii 125, 7,169 milioane euro reprezintă alocarea financiară pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economică (PERE).

Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii se încadrează în Axa I – ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii’ şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor, în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier.

Măsura cuprinde două submăsuri: Submăsura 125a ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii’ şi Submăsura 125b ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii’

Submăsura 125a ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii’ are ca obiective specifice creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o mai bună valorificare a produselor rezultate, diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale (seceta, inundatii, eroziunea solului etc) şi ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Ca şi obiective operaţionale, prin Submăsura 125a se urmăreşte în primul rând construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi drumurile agricole de exploataţie, lucrările de corectare a torenţilor, situate în fondul funciar agricol. Un alt obiectiv operaţional este modernizarea şi/ sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor etc).

Prin Submăsura 125 b ‘Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii’ se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivităţii sectorului forestier, precum şi diminuarea riscului incidenţei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.

Obiectivele operaţionale ale acestei submăsuri sunt construirea şi/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi ferate forestiere şi funiculare) şi efectuarea de lucrări de corectarea torenţilor în păduri.
Sprijinul public, comunitar şi naţional, acordat în cadrul Măsurii 125 va fi 100 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică ce deservesc întreaga comunitate.

Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi un milion de euro/ proiect, iar pentru drumurile forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, situate în fondul agricol şi forestier nu va putea depăşi 1,5 milioane euro/ proiect.

Un sprijin în cuantum de 75 la sută din totalul cheltuielilor eligibile va fi acordat pentru investiţiile de utilitate publică ce deservesc o parte din comunitate. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăşi 750.000 euro/ proiect.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 125 este de 5.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata