Proiect de ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor: suspendarea dreptului de utilizare a unui vehicul – notificată AER

21

Poliţistul rutier care a suspendat dreptul de utilizare a unui vehicul în lipsa inspectorilor de trafic trebuie să notifice despre acest fapt, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, Autoritatea Rutieră Română (AER), se arată într-un proiect de ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, supus dezbaterii publice prin publicarea marţi (17 august 2010) pe site-ul Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).

De asemenea, la notificare se anexează, în copie, procesul verbal de constatare a contravenţiei şi certificatul de înmatriculare a vehiculului al cărui drept de utilizare a fost suspendat, se menţionează în textul proiectului de act normativ care poate fi consultat pe pagina www.mai.gov.ro şi la Centrul de Relaţii cu publicul al MAI până pe 28 august 2010.
Proiectul de ordin completează secţiunea referitoare la procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

O altă prevedere a ordinului stipulează că dacă măsura suspendării dreptului de utilizare se prelungeşte pentru o perioadă de încă 6 luni, Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti / serviciul rutier / brigada rutieră pe raza căruia/căreia este înmatriculat autovehiculul notifică deţinătorului înscris în certificatul de înmatriculare măsura prelungirii suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului.

De asemenea, în ordin se precizează că nu beneficiază contravenientul de reducerea termenului de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului, în cazul în care în cel mult 12 luni de la încetarea măsurii de suspendare, aplicată pentru acelaşi autovehicul, săvârşeşte o faptă pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului.

Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti / serviciul rutier / brigada rutieră pe raza căruia / căreia este înmatriculat autovehiculul notifică deţinătorului înscris în certificatul de înmatriculare măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. La expirarea termenului de suspendare, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare reţinute se transmit Direcţiei rutiere.

În noul model de proces verbal de reţinere se menţionează că plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile: au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului verbal de reţinere şi se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.
După epuizarea termenului notificat de suspendare, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, suspendarea dreptului de utilizare se prelungeşte pentru încă 6 luni.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News