Guvernul a decis organizarea, funcționarea și numărul de posturi pentru personalul Gărzii Forestiere Naționale

Foto: newsbucovina.ro
145

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că Guvernul României a aprobat HG-ul care stabilește organizarea, funcționarea și numărul de posturi pentru personalul Gărzii Forestiere Naționale.

Astfel, Guvernul a aprobat HG-ul care stabilește organizarea, funcționarea și numărul de posturi pentru personalul Gărzii Forestiere Naționale. În subordinea Gărzii Forestiere Naționale, funcționează 9 Gărzi, care sunt instituții publice cu personalitate juridică.

În afirmaţiile sale,„Această măsură vine ca urmare a necesitatii întăririi activității de monitorizare în domeniul managementului pădurilor, care să conducă la rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracționalității de mediu, în special în scopul limitării tăierilor ilegale și al monitorizării trasabilității materialelor lemnoase. Aceasta structură va fi cea care stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de control a fondului forestier și va putea desfășura și acțiuni în teritoriu.”, a declarat Tanczos Barna.

Atribuțiile Gărzii Forestiere

În contextul de activitate, Garda Forestieră Națională este responsabilă de asigurarea controlului și implementării uniforme și unitare a regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național şi a controlului și implementării uniforme și unitare a regimului cinegetic pentru întreg teritoriul național.

De asemenea, Garda Forestieră Națională coordonează şi controlează activitatea Gărzilor şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de inspectorul-general. Garda Forestieră Națională se implică în desfăşurarea activităţii de implementare, monitorizare şi controlul regimului silvic şi cinegetic, îndeplinește, pe raza judeţelor arondate, atribuţii de sinteză, coordonare, inspecţie şi control în aceste domenii.

Garda Forestieră Națională implementează, la nivel național, politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de: administrare a fondului forestier naţional, gestionare durabilă a pădurilor, conservare a biodiversităţii în păduri, reconstrucţie ecologică, regenerare şi îngrijire a pădurilor, asigurare a integrităţii fondului forestier naţional, prevenire şi stingere a incendiilor, pază şi protecţie a pădurilor, recoltare a produselor specifice fondului forestier naţional, exploatare a masei lemnoase, control al provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase.

Garda Forestieră răspunde de dezvoltarea fondului forestier naţional

Mai mult, Garda Forestieră răspunde de dezvoltarea fondului forestier naţional, de sprijinul formelor asociative ale proprietarilor de păduri şi de controlul aplicării şi respectării regimului silvic, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,

De asemenea, Garda Forestieră Națională implementează, la nivel național, politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de administrare şi gestionare a fondului cinegetic al României, de protecţie a faunei de interes cinegetic, de exercitare a vânătorii şi de inspecţie şi control al regimului cinegetic.

Concret, Garda Forestieră Națională va elabora şi asigura realizarea strategiei de inspecţie şi control pentru structura centrală și pentru cele 9 Gărzi forestiere.

Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere Naționale sunt: coordonarea activității Gărzilor forestiere; avizarea propunerilor de acte normative emise de Gărzile forestiere; controlarea aplicării regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național; controlarea aplicării regimului cinegetic în fondul cinegetic național; controlarea trasabilității materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare; realizarea de sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.

Aşadar, conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, numit la propunerea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Sursa: Capital.ro

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online