Băncile din întreaga lume sunt încurajate să meargă pe calea majorărilor agresive de dobânzi.

89

În plan mondial, inflaţia  s-a acce­lerat maxim, adu­când un argument în plus pentru care Banca Centrală Europeană să ia în considerate o majorare agresivă de dobânzi în şedinţa de săptămâna viitoare, scrie Bloomberg.

În zona euro, inflaţia a acce­lerat la un nou maxim istoric, adu­când o majorare agresivă de dobânzi.

Concret, preţurile de consum din bloc au urcat cu 9,1% în august faţă de aceeaşi lună a anului trecut, peste aşteptările medii ale economiştilor ce indicau 9%.

Astfel, cel mai rapid urcuş al preţurilor de la introducerea monedei euro din urmă cu peste două decenii îi va determina pe strategii din Frankfurt să caute un echilibru delicat: dobân­zile trebuie majorate suficient pentru a împinge inflaţia înapoi către ţinta de 2%, dar nu atât de sus încât să sufoce orice avânt economic rămas pe fondul temerilor privind o posibilă întrerupere a livrărilor de gaze ru­seşti în această iarnă.

Întrebarea acum este dacă noile date sunt suficiente pentru a determi­na BCE să majoreze dobânzile cu 75 de puncte bază. O astfel de majo­rare a fost aplicată de banca centrală a­mericană (Fed) de două ori deja, deşi oficialii BCE avertizează împo­triva urmării unei căi similare în con­diţiile în care Europa se pregăteşte de recesiune.

Şase membri ai consiliului gu­vernator al băncii au declarat public că cred că o majorare de peste 50 de puncte bază ar trebui discutată, pieţele punând probabilitatea unei ma­jo­rări cu 75 de puncte la peste 60%. Alţi oficiali au pledat pentru precauţie, însă. Philip Lane, econo­mist-şef al băncii, a îndemnat recent pentru un „­pas constant“ al majoră­rilor pentru minimizarea riscului de perturbări, în timp ce Fabio Panetta, membru al boardului executiv al BCE, a de­clarat că o economie în înce­tinire va ajuta la temperarea inflaţiei.

În prezent, în SUA, numărul posturilor va­cante şi un indicator al încrederii con­su­matorilor au depăşit aşteptările, relevând soliditatea cererii gospodă­ri­ilor şi a pieţei muncii, ce riscă să susţină presiunile inflaţioniste şi sporind probabilitatea ca Fed-ul să decidă o a treia majorare de 75 de puncte bază a dobânzilor.

Indicatorul privind încrederea consumatorilor a urcat la un maxim pe trei luni, semnalând de asemenea planuri mai ferme de achiziţii de electrocasnice şi autovehicule.

Între timp, numărul locurilor de muncă vacante a crescut în mod neaşteptat la 11,2 milioane în iulie, aproape de un nivel record.

Aşadar, combinate, cele două cifre indi­că cerere solidă de forţă de muncă şi cerere rezistentă din partea gospodă­riilor, chiar în condiţiile în care ban­cherii centrali ameircani apasă mai tare pe frânele politicii monetare. În lipsa unei încetiniri a cheltuielilor con­sumatorilor şi o temperare a pre­siunilor salariale, lupta Fed-ului cu inflaţia va deveni şi mai dificilă.

Investitorii înclină acum către o nouă majorare de 75 de puncte bază a dobânzilor.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News


Sursa: Businessmagazin.ro