AMBRONUS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16923568
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

1.Date privind dosarul: Nr. dosar 1776/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic:Stefanescu Dana.

2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău, nr. de tel.0234/514419.

3.1.Debitor: SC Ambronus SRL, sediul; Oneşti, str. Zemes (Baza de productie Belci), jud. Bacău, J04/2000/2004.

3.2.Administrator special: nu a fost numit.

4.Creditori: SC Izoterm Prod SRL.

5.Administrator judiciar: Insol Expert IPURL, CUI 18236340,sediul str. Alex.cel Bun nr.4/D/21, Bacău,jud.Bacău, RSP-0141, tel/fax:0234/525952,e-mail: insolexpert2000@yahoo.com,nume şi prenume reprezentant D. Ştefănescu

6.Subscrisa: Insol Expert IPURL, în calitate de Administrator judiciar al debitorului: SC Ambronus SRL conform sentinţei civile nr.34/15.01.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,în dosarul nr.1776/110/2009, în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62, alin.1 şi următoarele din Legea nr.85/2006,coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28,alin.1 sau, după caz,art.33 alin.4 sau alin.6, art.35 şi art.28(2), notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Ambronus SRL conform sentinţei civile nr.34/15.01.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1776/110/2009 la cererea creditoarei SC Izoterm Prod SRL.

7.1.Debitorul: SC Ambronus SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi la administratorul judiciar,documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului: SC Ambronus SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.03.2010 În temeiul art.76 alin.1 din Lg 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 19.03.2010. Termenul afişare tabel definitiv al creanţelor 09.04.2010.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 20.04.2010 ora 12, la sediul administratorului judiciar având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitoarei; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar; probleme diverse;

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata