AVAS lansează la privatizare societatea Trocadero

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului lanseaza marti la vânzare 69,271% din capitalul social al SC Trocadero SA Bucuresti, informeaza AVAS.

Vânzarea celor 175.022 actiuni detinute de stat se va realiza prin licitatie cu strigare organizata in data de 27 august 2009, orele 12,00 la sediul AVAS.

Pretul de pornire al licitatiei este de 44 lei/actiune, iar pachetul de actiuni oferit la vânzare este de 7,701 milioane lei.

Pentru participarea la licitatie este obligatorie cumpararea Dosarului de Prezentare (in suma de 1.056 lei + TVA), depunerea Taxei de participare la licitatie (in suma de 770 + TVA) si depunerea Garantiei de participare (in suma de 87.511 lei), conform cerintelor din Dosarul de Prezentare.

Documentele de Participare se vor depune in plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei cu strigare, respectiv pâna in data de 26 august 2009, ora 12,00, acest termen fiind termen de decadere.

În plicul sigilat care contine documentele de participare, ofertatii vor prezenta o Declaratie pe proprie raspundere, autentificata, in care sa se specifice furnizorii de resurse energetice si apa ai ofertantului si din care sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor catre furnizorii de resurse energetice si apa conform dispozitiilor OUG nr. 57/2002.

Aceasta este conditie de excludere in cazul in care ofertantul beneficiaza de facilitati/esalonari la plata datoriilor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitatie se va face in prezenta tuturor ofertantilor in data de 26 august, ora 13,00.

Verificarea si analizarea documentelor de participare la licitatie se va face pâna in data de 27 august, ora 11,00, când se va intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati.

Trocadero Bucuresti are urmatoarea structura a actionariatului: AVAS – 69,271%, persoane fizice si juridice – 25,20% si SIF Muntenia – 5,529%. Societatea are cu capital social de 631.652,5 lei si activeaza in domeniul restaurantelor.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata