CHESU VIDEO IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 5732953
Data emiterii: 25.03.2010
Data publicării în BPI: 12.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2715/110/2009 Tribunalul Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ Judecător sindic Gabriel Grancea
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bacău str. Ştefan cel Mare nr.4 loc. Bacău jud. Bacău
2.1.Debitor: SC Chesu Video Impex SRL cu sediul în Bacău str. 9 Mai, bl. 5, sc.B, ap.16 jud. Bacău, CIF C.U.I 5732953, J04/799/1994
3.Lichidator judiciar: Insolvexpert SPRL CIF 17079093 sediul social: str. Vasile Alecsandri nr.41 et.6, Bacău. judeţ Bacău număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0129 tel/fax: 0740498628 /0234525216
3.    Subscrisa Insolvexpert SPRL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Chesu Video Impex SRL conform sentinţei civile nr.316 din data de 04.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2715/110/2009, în temeiul art.61 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
4.    Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Chesu Video Impex SRL prin sentinţa civilă nr.316 din data de 04.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2715/110/2009
6.2. Creditorii debitorului SC Chesu Video Impex SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.04.2010 În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru depunerea, afişarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.05.2010
Termenul pentru depunerea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 27.05.2010
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul lichidatorului judiciar din Bacău str. Vasile Alecsandri nr.41, et.6 jud. Bacău. data 18.05.2010, Ora 12, având ca ordine de zi:
– prezentarea situaţiei societăţii
– alegerea unui comitet al creditorilor şi a preşedintelui;
– confirmarea lichidatorului judiciar desemnat şi stabilirea onorariului;
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) şi 146 din Legea 85/2006( Lg 277/2009).
2.    Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.    Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.    Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.5 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). În cazul în care nu vă prezentaţi la adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar consideră acceptarea tacită a ordinii de zi anterior menţionate.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata