DALROM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 2007072
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 19.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 2749/103/2008, Tribunalul Neamţ, Judecător sindic Ana Mângâţă.
2.Arhiva/registratura instanţei: adresa: mun. Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.16, jud. Neamţ, tel. 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri, orele 09.00 – 13.00.
3.1.Debitor: SC Dalrom SRL Piatra Neamţ, cu sediul în oraşul Piatra Neamţ, str. Fermelor, bl.B1, et.3, jud. Neamţ, CUI RO2007072, nr. de înreg. ORC J27/221/1991.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, sediul: mun. Iaşi, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.7, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel./fax 0232243864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu. 5.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dalrom SRL Piatra Neamţ, cu sediul în oraşul Piatra Neamţ, str. Fermelor, bl.B1, et.3, jud. Neamţ, CUI RO2007072, nr. de înreg. ORC J27/221/1991, conform Sentinţei comerciale nr. 174/F din data de 24 februarie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2749/103/2008, în temeiul art.109 alin.(1), art.61 alin.(1) şi alin.(2) şi art.62 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.0. Deschiderea procedurii de faliment împotriva SC Dalrom SRL Piatra Neamţ, prin Sentinţa comercială nr. 174/F din data de 24 februarie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2749/103/2008.
6.1. Debitorul SC Dalrom SRL Piatra Neamţ are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data notificării prezentei să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Dalrom SRL Piatra Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii asupra averii debitorului este 16 aprilie 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 30 aprilie 2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este 07 mai 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 19 mai 2010.
7.Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata