DEPO-FARM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

8

CUI: 5346650
Data emiterii: 31.03.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.    Date privind dosarul: nr.6669/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.    Adresa instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, nr.telefon: 0230/214948.
3.Debitor: SC Depo-Farm SRL, CUI 5346650, J33/369/1994, sediul social: Suceava, str. Jean Bart, nr.16, jud.Suceava.
4.    Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă ec. Călin Ovidiu, cu sediul în str. Universităţii, nr.8A, sc.C, etajul I, ap. 5-6, jud. Suceava, nr.UNPIR 11684, tel./fax 0330/113743, reprezentant lichidator judiciar: ec. Călin Ovidiu.
5.    Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ec. Călin Ovidiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Depo¬Farm SRL conf. sentinţei comerciale nr.217/23.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr.6669/86/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Depo-Farm SRL, prin sentinţa comercială nr.217/23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul 6669/86/2009, în temeiul art.107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în timpul procedurii este de: 04.05.2010. Termenul pentru verificarea creanţelor, născute în timpul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este de 18.05.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 01.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţiilor născute în cursul procedurii este 15.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 29.06.2010.
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: O.R.Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Informaţii suplimentare:
– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau trimise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia.
– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
– Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru în sumă de 39 lei şi un timbru judiciar de 0,30 lei.
– De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata