PRO TAXI SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 12056196
Data emiterii 31.03.2010
Data publicării în BPI: 14.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar 7801/99/2009, (nr. vechi 511/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială, Judecător-sindic. 2.Debitor: SC Pro Taxi SRL, CUI 12056196, cu sediul social în Iaşi, str. Maşinii nr.3, cămin nr.4, jud. Iaşi, nr.R.C. J22/589/1999.
3.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Chelsău Anica, CUI 25754719, cu sediul social în Al. Rozelor nr.42, bl.K4, sc.A, et.4, ap.19, Iaşi, jud. Iaşi, nr.matricol 1B1380, tel./fax: 0332-806977, în calitate de administrator judiciar al SC Pro Taxi SRL, conform sentinţei comerciale nr.324/S/23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr.7801/99/2009 (511/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea 85/2006, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Pro Taxi SRL, prin Sentinţa comercială, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială.
7.1.Debitorul SC Pro Taxi SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Pro Taxi SRL trebuie să procedeze la depunerea cererii creanţelor. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2010; În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2010; Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 18.06.2010; Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 29.06.2010, ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.06.2010. Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la 14.06.2010, ora 11, str. N. Gane nr.20 A, Iaşi, jud. Iaşi, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia; propuneri concrete privind procedura; premisele antrenării răspunderii personale a persoanelor vinovate de starea de insolvenţă.
8. Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei. de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata