DISTRILACT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 14951588
Data emiterii: 19.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.1717/86/2010, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic Cojocaru Şchiopu Demetriad.

2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava.

3.Debitor: SC Distrilact SRL, în faliment/bankruptcy/en faillite, sediul social: Suceava, Aleea Nucului, nr.1, bl.1, sc.B, ap.3, jud. Suceava, CIF: RO14951588, nr. de înregistrare la ORC J33/567/2002.

4.Lichidator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc. A, ap.2, jud. Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149, CIF: RO20657154, tel./fax: 0230/525.420, mobil 0721/767960, 0744609310, www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.

5.Subscrisa Solvens SPRL, cu sediul în loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al SC Distrilact SRL desemnat prin Încheierea nr.28 din data de 02.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.1717/86/2009, în temeiul art.108, art.109 şi urm. din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, notifică:

6.Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Distrilact SRL, prin încheierea nr.28 din data de 02.03.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr.1717/86/2010.

6.1.Creditorii debitorului SC Distrilact SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 13.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
În temeiul art.41 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.

6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 04.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 11.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.05.2010. Termen pentru continuarea procedurii 11.05.2010, ora 1200.

7.Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, data: 26.05.2010, ora:1000, ordinea de zi:
1.Confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;
2.Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a preşedintelui acestuia.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata