FINANS ACTIV SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16624760
Data emiterii: 14.04.2010
Data publicării în BPI: 16.04.2010

1.    Date privind dosarul: nr. 1655/110/2009-Tribunalul Bacău – Secţia Comercială – Jud. sindic: Gabriel Grancea.
2.    Arhiva: Adresa mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău; număr de telefon 0234 – 514419. 3.1. Debitor: SC Finans Activ SRL; CIF 16624760; sediul social: Sat. Măgura, Com. Măgura, jud. Bacău; număr de ordine în registrul comerţului J 04/1354/2004.
4.Creditori: conform anexă.
5.    Lichidator judiciar: Expert BC SPRL; CIF R 6866651; sediul social: mun. Bacău, str. I.S. Sturdza, nr. 74, jud. Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0097 tel./fax: 0234 – 547646 e¬mail: [email protected]; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Barbu Toader.
6.    Subscrisa: Expert BC SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Finans Activ SRL, conform Sentinţei civile nr. 397 din data de 25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-Secţia Comercială, în dosarul 1655/110/2009, în temeiul art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.    Intrarea în faliment în procedura generală a debitorului SC Finans Activ SRL prin Sentinţa civilă nr. 397 din data de 25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău-secţia Comercială, în dosarul 1655/110/2009.
7.1. Debitorul SC Finans Activ SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să predea lichidatorului judiciar toate documentele contabile şi bunurile societăţii, precum şi actele şi informaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art.44 din Legea nr. 85/2006. Refuzul debitorului sau al reprezentantului legal al acestuia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele şi informaţiile solicitate şi prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau amendă, conform dispoziţiilor art.147 din Legea nr. 85/2006.
7.2. Creditorii debitorului SC Finans Activ SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii, în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii asupra averii debitorului: 22.04.2010.
În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2. Termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare tabel suplimentar: 13.05.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este: 24.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 03.06.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Listă anexă:

1.  DGFP Bacău 4278523 – Bacău, str. Dumbrava Roşie, nr. 1-3, jud.Bacău
2.  Black Sea Suppliers SRL 8877045 J13/2456/1996 Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 191, jud. Constanţa
3.  Unicredit Leasing Corporation IFN SA 14600820 J40/3396/2002 Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 25, sector 1
4.  SC Finans Activ SRL 16624760 J04/1354_2004 Loc. Măgura, Com. Măgura, jud. Bacău
5.  Petroaia Costel-Mugurel 1720313040015 – Loc. Măgura, Com. Măgura, jud. Bacău
6.  Petroaia Valentina 2830905042623 – Loc. Măgura, Com. Măgura, jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata