MOBILSTEF SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 18156160
Data emiterii: 09.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 8386/99/2009 (format vechi 564/2009), Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic Alexandru Miţică.

2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. Nicolae Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel. 0232/215160 programul arhivei/registraturii instanţei 9.00-13.00.

3.Debitor: SC Mobilstef SRL, cu sediul în mun. Paşcani, str. Moldovei, nr.10, bl.Crinul, sc.A, et.4, ap.15, jud. Iaşi, CUI 18156160, J22/2878/2005.

4.Creditor: SC Direcţia Finanţelor Publice a jud. Iaşi, mun. Iaşi, str. A. Panu, nr.26, jud. Iaşi.

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr.6, bl.R5, sc.C, et.2, ap.10, jud. Iaşi, CIF 25175547, Atestat UNPIR 1B2434, e-mail: simonapeste@yahoo.com, tel/fax 0232/453546.

6.Subscrisul Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Socomprod SRL potrivit Sentinţei comerciale nr. 166/S/16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic, în dosarul nr. 6603/99/2009 (nr.vechi: 455/2009), în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2006, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normative, notifică:

7. Deschiderea procedurii de insolvenţă a debitorului SC Mobilstef SRL, prin Sentinţa comercială nr. 211/S/24.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 8386/99/2009 (nr. vechi 564/2009).

7.1.Debitorul SC Mobilstef SRL are obligaţia ca până la data de 15.03.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Mobilstef SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la data de 24.04.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost fixat la data de 24.05.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar a fost fixat la data de 18.05.2010. Fixează termen pentru depunerea eventualelor contestaţii la data de 14.06.2010.

Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor a fost fixat la da de 23.06.2010. Data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 02.07.2010, ora 11.00, la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, cu următoarea ordine de zi:
prezentarea stadiului procedurii, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea administratorului judiciar desemnat de către Judecătorul-sindic şi stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata