MODRIANO PLUS SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 25567320
Data emiterii: 02.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.8814/86/2009, Tribunalul Suceava. Secţia Comercială, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva/registratura instanţei: loc. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava.
3.Debitor: SC Modriano Plus SRL, în faliment/bankruptcy/en faillite, sediul social: Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă, nr.14, camera nr.2, jud. Suceava, CIF RO25567320, nr.de înregistrare la ORC J33/426/2009. 4.Lichidator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149, CIF RO20657154, tel/fax 0230/525.420, mobil 0721/767960, 0744609310, www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Apostul Dumitru.
5.Subscrisa Solvens SPRL, cu sediul în loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al SC Modriano Plus SRL desemnat, prin Sentinţa nr. 212 din data de 23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.8814/86/2009, în temeiul art.108, art.109 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Modriano Plus SRL, prin Sentinţa nr. 212 din data de 23.03.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr.8814/86/2009.
7.1.Creditorii debitorului SC Modriano Plus SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. În temeiul art.41 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 22.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.07.2010. Termen pentru continuarea procedurii 22.06.2010, ora 0900.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din loc. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl.1, sc.A, ap.2, jud. Suceava, data: 30.06.2010, ora:1000.
Ordinea de zi:
1.Confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia;
2.Desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata