SIDERMA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15060000
Data emiterii: 04.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

Dosar nr. 2435/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător – sindic Gabriel Grancea.

Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău. program arhiva/registratura instanţei 0900- 1300.

Debitor: SC Siderma SRL, CF 15060000, sediul pe str. Orizontului, nr.12, bl.12, sc. A, parter, ap.12, jud. Bacău, RC J04/844/2002.

Administrator special: nu are.

Creditori: SC Atlassib Leasing IFN SA.

Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CF RO20657200. Membru UNPIR nr. RSP 0150, tel./fax: 0745630037, 0235470844. Reprezentant administrator judiciar persoană juridică: ec. Lazar Dumitru.

Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Siderma SRL, conform sentinţei comerciale nr. 223/15.02.2010 pronunţate de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2435/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Siderma SRL, prin sentinţa civilă nr. 223/15.02.2010 pronunţate de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2435/110/2009.

Debitorul SC Siderma SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Legea nr.85/2006.

Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, până la data de 08.04.2010, în caz contrar fiind decăzuţi, conform art.76 alin.(1) Legea nr.85/2006, din dreptul privind creanţele împotriva debitorului. Termene limită:

1.verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor – 22.04.2010; 2.soluţionarea contestaţiilor şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor – 06.05.2010. Prima şedinţă a Adunării creditorilor va avea loc la data de 27.04.2010, orele 1100, la biroul administratorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr.108B, jud. Vaslui, avind pe ordinea de zi următoarele: 1.desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 2.discutarea şi aprobarea raportului întocmit de administratorul judiciar;

Informaţii Suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Legea nr.85/2006, însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Legea nr.85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata