Bani europeni pentru reabilitarea unui drum județean din Vrancea

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a semnat contractul de finanțare aferent proiectului„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile Gologanu – Slobozia Ciorăști – Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”.

În cadrul proiectului,care are o valoare totală de aproximativ 26,5 milioane lei și o durată de cinci ani, vor fi reabilitați și modernizați17 km de drum județean, se vor construi1200 metri liniari detrotuare și se vor montaborduri teșite, pentru a permiteaccesul la proprietăți.De asemenea, sunt prevăzuteși modernizarea unui pod peste pârâul Ramna, amenajarea a aprox. 29 miimetri de rigole și șanturi, a 53 de podețe de descărcare și a 170 mp de spații verzi.

”Siguranța locuitorilor și dezvoltarea durabilă a tuturor zonelor țării constituie o preocupare constantă pentru noi. Prin semnarea acestei finanțări ne asigurăm că locuitorii județului Vrancea beneficiază de drumuri moderne, care vor lega județul la rețeaua europeană de transport, iar actualii și viitorii investitori vor avea la dispoziție o infrastructură rutieră modernă, de natură să faciliteze transportul rapid și sigur al produselor, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene.

Investițiilerealizate prin proiectvor duce la creșterea condițiilor de dezvoltare durabilă a zone, la dezvoltarea accesibilității zonei, la facilitarea mobilității populației și bunurilor.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritate de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multi-modale.

Despre Programul Operațional Regional 2014-2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare plus o axă de asistenţă tehnică, care au în total o alocare estimată de 8,2 miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,6 miliarde de euro – contribuţie naţională.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata