Consiliul Concurenţei semnalează posibile creşteri nejustificate ale preţurilor în energie

Consiliul Concurenţei şi-a manifestat îngrijorarea cu privire la posibilitatea şi oportunitatea noilor companii Electra şi Hidroenergetica de a creşte preţurile în mod nejustificat şi consideră că acestea ar putea să oferteze energia într-un mod discriminatoriu şi netransparent.

Consiliul Concurenţei a publicat pe site-ul instituţiei propunerile de măsuri formulate de Electra şi de Hidroenergetica pentru înlăturarea posibilelor efecte negative asupra concurenţei din sector generate de înfiinţarea celor două companii. Aceste propuneri au fost transmise ca urmare a solicitării autorităţii de concurenţă în baza analizei efectuate până în momentul declanşării investigaţiei, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenţei.

‘Aceasta este o fază intermediară a procedurii, urmând ca pe baza analizei propunerilor celor două companii, a reacţiilor pieţei şi a informaţiilor strânse pe parcursul investigaţiei ce se află în derulare, Consiliul Concurenţei să ia o decizie finală cu privire la aceste concentrări economice’, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

În urma analizei notificărilor privind înfiinţarea CN Electra şi CN Hidroenergetica, Consiliul Concurenţei a hotărât evaluarea impactului acestor operaţiuni asupra pieţelor relevante, constatându-se că operaţiunile cad sub incidenţa legii şi prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.

CC a constatat că există premisele creării/consolidării unor poziţii dominante pe piaţa producerii şi furnizării angro de energie electrică (producerea energiei electrice în centrale inclusiv energia fizic importată prin interconectori, în scopul vânzării către operatorii (traderi/furnizori) care aprovizionează consumatorii finali de energie electrică) şi pe piaţa serviciilor de sistem tehnologice (servicii asigurate de regulă de producători, la solicitarea OTS pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a SEN).

Potrivit Consiliului Concurenţei, funcţionarea noilor structuri poate duce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe unele pieţe aflate în avalpiaţa comercializării angro de energie electrică (livrarea de energie electrică altor traderi/furnizori) şi piaţa furnizării de energie electrică pentru consumatorii eligibili (livrarea de energie electrică la consumatorul final).

Astfel, Consiliul Concurenţei şi-a exprimat o serie de îngrijorări cu privire la efectele pe care funcţionarea noilor companii în piaţă ar putea să le aibă asupra unui mediu concurenţial normal.

Imediat după realizarea concentrărilor economice nu va exista o constrângere concurenţială suficientă, determinată de structura pieţei, care să contracareze sau să limiteze puterea de piaţă a noilor entităţi.

Având în vedere cotele de piaţă ce vor fi deţinute de noile entităţi, capacităţile de producţie de care dispun acestea raportat la totalul consumului de energie electrică din Romania şi costurile de operare previzionate, intrarea unor noi concurenţi reali pentru cele două companii poate deveni problematică (mai ales prin prisma costurilor asociate funcţionării unor noi capacităţi de producţie ce ar putea intra pe piaţă ca urmare a investiţiilor noi în sector).

Reducerea previzionată a cotelor de piaţă ale celor două companii, pe fondul punerii în funcţiune a unor noi capacităţi de producţie, este o problemă ce trebuie abordată pe termen scurt, fiind marcată totodată de incertitudine în contextul concentrării pieţei de producere şi furnizare angro de energie electrică şi probabilitatea redusă a noilor surse de producţie de a putea concura cu mixul noilor companii.

Alternativele disponibile pentru furnizori şi consumatori, accesul lor la pieţe şi la surse de aprovizionare, pot fi diminuate ca urmare a eventualei dorinţe a noilor companii de a-şi translata poziţia dominantă de pe piaţa producerii şi furnizării angro într-o poziţie privilegiată pe piaţa furnizării cu amănuntul. Acest lucru poate duce la închiderea unor pieţe din avalul pieţei de producere şi furnizare angro.

Consiliul Concurenţei susţine că datorită legăturilor structurale între cele două companii, coroborat cu numărul mic de companii producătoare ce rămân pe piaţă în urma restructurării, există probabilitatea manifestării unui comportament coordonat şi posibilitatea creşterii preţurilor în lipsa stimulentelor de a concura în mod real.

Această temere este alimentată şi de costurile relativ apropiate la care companiile estimează că vor opera. Printre efectele asociate acestui tip de conduită ce pot împieta asupra funcţionalităţii pieţei se regăseşte şi lipsa constrângerilor de a eficientiza activitatea.

Având în vedere poziţia Electra şi Hidroenergetica pe piaţă, comportamentul celor două companii poate conduce, printre altele, la lipsa unei lichidităţi suficiente în piaţă care să nu asigure formarea unui preţ real al energiei, precum şi la transmiterea unor semnale incorecte în acest sens pentru actorii de pe piaţă.

În contextul restrângerii concurenţei prin prisma diminuării numărului de agenţi economici activi pe piaţă, noua companie ar putea fi tentată să oferteze energia într-un mod discriminatoriu şi netransparent, profitând de lipsa alternativelor pentru beneficiari.

Este îngrijorătoare posibilitatea şi oportunitatea companiilor de a creşte preţurile în mod nejustificat, în condiţiile în care cotele de piaţă sunt suficient de mari astfel încât aceste creşteri să nu poată fi contracarate prin schimbarea furnizorului de către consumatori.

Ţinând seama de aceste aspecte, Consiliul Concurenţei a solicitat reprezentanţilor celor două companii, Electra şi Hidroenergetica, sa prezinte modalitatea concretă de rezolvare a riscurilor ce decurg din efectele operaţiuniilor notificate.

Potrivit răspunsului Hidroenergetica la solicitările CC, vor fi definite centre de cost specifice fiecărei capacităţi de producţie care va intra în structura Hidroenergetica. ‘În structura pieţei post concentrare, entităţile care vor forma Electra au potenţialul de a exercita asupra Hidroenergetica o presiune concurenţială suficientă, pentru a limita motivaţia Hidroenergetica de a majora preţurile.

Întrucât grupează surse de energie de rang 1, 2 şi 3 în ordinea de merit a producţiei/ furnizării de energie, Electra va constitui o contrângere concurenţială serioasă asupra comportamentului de piaţă al Hidroenergetica’, este menţionat în răspunsul Hidroenergetica.

De asemenea, este precizat faptul că pe termen scurt, în estimarea părţilor, segmentul reglementat al pieţei va păstra o pondere semnificativă în totalul cererii, fiind redus în mod gradual în următorii ani. În prezent, consumul reglementat reprezintă între 50 la sută şi 60 la sută din totalul consumului intern, potrivit Rapoartelor lunare publicate de ANRE.

În aceste condiţii, comportamentul pe piaţă al părţilor implicate post concentrare va fi în mod efectiv monitorizat şi controlat de către ANRE în ceea ce priveşte o parte substanţială din producţia lor (sută la sută din producţia Elcen Bucureşti, respectiv 70 la sută din producţia Deva, 30 la sută din producţia Hidroelectrica), existând posibilitatea ‘disciplinării’ politicii tarifare şi a sporirii eficienţei costurilor.

Deşi atât producătorii cât şi furnizorii de energie electrică sunt interesaţi de o cât mai rapidă deschidere a pieţei, ceea ce ar determina o concurenţă sporită la toate nivelurile lanţului producţie – distribuţie, evoluţia pieţei din perspectiva gradului de trecere obligatorie a consumatorilor non-casnici către segmentul eligibil precum şi procentul de participare a producătorilor la cosul reglementat depinde în totalitate de politica de reglementare a ANRE.

Hidroenergetica susţine că pe termen scurt şi mediu, se estimează că modul de participare la piaţa reglementată se va realiza conform procedurii ANRE în vigoare la aceasta dată, stabilirea cantităţilor şi preţurilor respectând principiul acoperirii costurilor justificate ale producătorilor. Diminuarea treptată a ponderii pieţei reglementate, urmează a fi clarificată de ANRE în contextul negocierilor cu Comisia Europeană pe acest subiect.

‘În primul rând, nu considerăm că Hidroenergetica va dobândi o poziţie dominantă pe piaţa relevantă.

Pe baza cotei de piaţă a noii companii precum şi a concurenţilor, a lipsei barierelor la intrare pe această piaţă şi a constrângerilor de piaţă cu care se va confrunta compania, conform celor prezentate mai sus, lipsesc elementele esenţiale pentru determinarea unei poziţii dominante.

Piaţa de retail nu va fi afectată de concentrarea economică, pe aceasta piaţă continuând să activeze în condiţii concurenţiale, furnizorii/traderii care în prezent au contractate pe termen lung cantităţi de energie de la Hidroelectrica’, este menţionat în poziţia exprimată de Hidroenergetica.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere argumentate de la agenţii economici terţi, instituţii şi autorităţi publice în legatură cu angajamentele părţilor implicate, până la data de 14 mai 2010.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata