Cum poţi să radiezi din circulație o mașină abandonată

În București, precum și alte orașe mari din România, există un număr destul de mare de mașini abandonate pe străzi, pe care proprietarii ar trebui să le radieze pentru a nu mai plăti impozite și taxe.

În prezent, pentru a radia o mașină veche pe care doriți să o păstrați, nu să o dați la casat, trebuie să prezentați dovada depozitării într-un spațiu privat, depozit sau curtea unei case.

Deci trebuie să faceți dovada că mașina nu este abandonată pe domeniul public, nu puteti radia mașina parcată în fața blocului.

Documente necesare radierii unui vehicul din circulație, la cerere, în cazul în care deţinătorul nu mai doreşte menţinerea vehiculului în circulaţie:

1) Cererea solicitantului;

2) Dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;

3) Certificatul de înmatriculare – original;

4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

5) Cartea de identitate a vehiculului în original;

6) Certificatul de atestare fiscală;

7) Certificatul de radiere – 3 exemplare;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a titularului sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.

În București, primăria fiecărui sector ia decizi privind mașinile abandonate. Dacăanul trecut au fost ridicate doar 120 de mașini din sectorul 1, în 2021 numărul a depășit 1.300 de autoturisme în primele 10 luni. Cele mai multe mașini au fost ridicate de proprietari din sectorul 1 ca urmare a somațiilor primite, iar un număr de 218 mașini au fost ridicate de către polițiștii locali.

Sursa: Wall-street.ro
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata