Economia României a scăzut cu 2,4%

Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut în primul semestru al anului 2010 cu 2,4 la sută, comparativ cu semestrul I 2009, date ajustate sezonier, dar a înregistrat o creştere cu 0,3 la sută în trimestrul II al anului în curs faţă primul trimestru din 2010, informează un comunicat remis miercuri (1 septembrie 2010) de către Institutul Naţional de Statistică (INS).

Faţă de trimestrul doi din 2009, PIB-ul a scăzut cu 0,5 la sută în trimestrul doi din acest an până la 114,707 miliarde lei preţuri curente. Potrivit INS, PIB-ul estimat pentru semestru I 2010 a fost de 211,41 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali cu 1,5 la sută faţă de semestrul I din 2009.
În serie brută, PIB-ul României a înregistrat o scădere cu 1,5 la sută în primul semestru din 2010 faţă de perioada similară din 2009, valoarea estimată pentru trimestrul doi 2010 fiind de 124,550 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3 la sută faţă de primul trimestru din acest an (serie ajustată sezonier).

Produsul intern brut trimestrial se estimează în preţuri curente, în preţurile perioadei corespunzătoare din anul precedent şi în preţuri medii ale anului 2000, iar seria ajustată sezonier s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a efectului sezonier, cu ajutorul unor coeficienţi de corecţie, precizează sursa citată. Industria a fost ramura care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate, cu 5,9 la sută (32,982 miliarde lei).

Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură +0,7 la sută (4,717 miliarde lei) şi în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,8 la sută, respectiv 18,108 miliarde lei).
Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (-8,3 la sută, adică -9,128 miliarde lei), în activităţile de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-4,2 la sută, respectiv -24,520 miliarde lei) şi în alte activităţi de servicii (-2,7 la sută, respectiv -12,932 miliarde lei).

Ca o consecinţă a evoluţiei negative înregistrate pe ansamblul economiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 2,7 la sută, informează INS, care mai precizează că indicii de preţ au crescut cu 2,9 la sută în T2 2010 faţă de trimestrul corespunzător de anul trecut.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut (serie brută), în trimestrul II 2010 cererea internă a crescut cu 1,9 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2009, pe seama creşterii volumului stocurilor din economie.
Consumul final total s-a redus cu 0,7 la sută (-91,641 miliarde lei), atât ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 0,4 procente cât şi a volumului cheltuielilor pentru consum final a administraţiilor publice, care s-a diminuat cu 2,0 la sută.

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+24,5 la sută, adică 54,048 miliarde lei) comparativ cu cea a volumului exporturilor (21,4 la sută, respectiv 45,757 miliarde lei). PIB-ul estimat pentru semestrul doi 2010 a fost de 211,414 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,5 la sută faţă de semestrul I 2009.

Scăderea a fost determinată, în mod semnificativ, de reducerea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din construcţii (-12,0 la sută, adică -14,802 miliarde lei) şi servicii (-2,2 la sută, respectiv -24,949 miliarde lei), a căror contribuţie la formarea Produsul Intern Brut a fost de 58,3 la sută (7,0 la sută construcţiile şi 51,3 la sută serviciile). Valoarea adăugată brută din industrie a înregistrat o creştere cu 5,1 procente.

Consumul final total s-a diminuat cu 2,3 la sută în primul semestru din 2010, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama reducerii, cu 2,5 la sută, a cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a înregistrat o scădere cu 18,2 puncte procentuale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata