MFP a elaborat o nouă schemă de ajutor de stat, cu un buget de 600 milioane euro

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat o nouă schemă de ajutor de stat care promovează dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor, cu un buget maxim de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern publicat pe site-ul MFP.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, iar numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150.

„Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. Prezenta schemă este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții’ din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanțare și plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program”, precizează proiectul de act normativ.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, prin inițierea acestui act normativ „se intenționează încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni și redresarea economiei românești, prin stimularea realizării de investiții în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, adresate atât pieței interne cât și competitive la export”.

MFP a derulat, pe parcursul perioadei 2007 — 30 iunie 2014, Programul Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, sub formă de granturi. Astfel, au fost instituite 5 scheme de ajutor de stat, având ca scop dezvoltarea și modernizarea IMM-urilor, susținerea acelor proiecte de investiții de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoare de activitate de vârf care constituie o sursă a unui transfer de tehnologie semnificativ, dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care utilizează tehnologii noi și creează locuri de muncă, favorizarea extinderii și diversificării activităților economice ale întreprinderilor situate în regiunile cel mai puțin favorizate, obținerea unui efect multiplicator în economie, prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.

Pe total scheme de ajutor de stat, în perioada 2007 — 30 iunie 2014, Ministerul Finanțelor Publice a emis acorduri pentru finanțare în valoare de peste 738 milioane euro pentru susținerea proiectelor de investiții în valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat aproximativ 23.000 de noi locuri de muncă.

Ajutorul de stat acordat acestor companii va fi returnat prin contribuții directe la bugetul general consolidat și bugetele locale pe perioada implementării investițiilor și cinci ani de la finalizarea acestora. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata