Stabilitatea financiară a rămas robustă în 2009 şi prima parte din 2010

35

Sistemul financiar românesc s-a confruntat, în cursul anului 2009 şi prima parte din 2010, cu provocări semnificative, într-un context marcat de persistenţa contracţiei economice şi continuarea ajustărilor structurale, însă stabilitatea financiară a rămas robustă, în condiţiile majorării capitalizării băncilor la niveluri confortabile, ale menţinerii lichidităţii la valori corespunzătoare şi ale continuării eforturilor de provizionare, conform celui de-al cincilea Raport asupra stabilităţii financiare, realizat de Banca Naţională a României.

Robusteţea sectorului bancar şi capacitatea sa de a face faţă şocurilor sunt atestate şi de rezultatele exerciţiului de testare a rezistenţei băncilor la şocuri economice, exerciţiu derulat de BNR.
Raportul evidenţiază faptul că evoluţiile macroeconomice internaţionale şi continuarea ajustărilor pe plan intern constituie factori importanţi de presiune pe termen scurt asupra stabilităţii financiare.

Riscul de credit rămâne principala vulnerabilitate a sectorului bancar. Capacitatea companiilor şi populaţiei de a onora în bune condiţii serviciul datoriei este constrânsă de durata prelungită şi adâncimea contracţiei economice, precum şi de gradul semnificativ de îndatorare, în general, şi îndatorarea mare în valută, în special, în cazul unor categorii de debitori.

Supravegherea permanentă a BNR, precum şi acordul de finanţare semnat de autorităţi cu Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale, alături de angajamentele asumate în cadrul Iniţiativei Europene de Coordonare Bancară de către principalele nouă bănci străine cu activitate în România, au contribuit la asigurarea menţinerii indicatorilor de stabilitate financiară în limite corespunzătoare. Celelalte componente ale sistemului financiar au resimţit într-o măsură importantă efectele crizei, dar riscul sistemic s-a menţinut la un nivel scăzut.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News