Toți angajatorii din România sunt obligați să negocieze colectiv cu angajații

111

În România, angajatorii până de curând nu erau obligați să negocieze colectiv însă acum trebuie să demareze deja negocierile cu angajații lor. Această obligație a intrat în vigoare de la Crăciun.

Astfel, de pe data de 25 decembrie 2022, toți angajatorii din țara noastră sunt obligați să negocieze colectiv cu angajații lor. Din punct de vedere al Legii nr. 367/2022, adică noii legi a dialogului social, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au între zece și 21 de muncitori, precum şi la nivel de sector de negociere colectivă.

Întrucât legea a intrat deja în vigoare, în viitorul apropiat, preferabil până la următorul control, toți angajatorii trebuie să inițieze negocierile, altfel riscă să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 15.000 de lei și 20.000 de lei.

În plus, această lege impune, totodată, angajatorilor care au cel puțin zece salariați să inițieze negocieri colective, chiar dacă în Codul Muncii pragul minim este în continuare stabilit la cel puțin 21 de salariați, fiind aplicabile regulile succesiunii în timp a actelor normative aflate pe același palier legislativ. Astfel că, în perioada următoare ar putea fi modificat art. 229 din Codul Muncii sau alin. (2) al acestui articol.

Chiar dacă acest lucru nu va avea loc, tot va fi respectată regula prevăzută de art. 97 alin (1) din noua lege a dialogului social, adică obligația privind negocierea colectivă în unitățile care au zece angajați.

Concret, angajatorii trebuie doar să inițieze negocieri colective, nu să și încheie un contract colectiv de muncă (CCM), acesta fiind practic rezultatul negocierii și acordul părților. Contractul colectiv de muncă este rodul acordului de voințe al părților, iar dacă aceste voințe nu se întâlnesc, nu poate fi încheiat un contract, ceea ce înseamnă că angajatorul nu va fi sancționat dacă nu a încheiat un contract colectiv, ci numai dacă nu și-au îndeplinit obligația prevăzută de art. 97 alin (1).

În contextul negociator, această obligație nu înseamnă doar disponibilitatea formală privind negocierea, ci tot ceea ce ține de buna desfășurare a negocierilor (elementele prevăzute de art. 98 alin 4), inclusiv alte aspecte care vizează dreptul angajaților de a înființa un sindicat ori de a-și alege reprezentanții, încălcarea lor fiind sancționată prin lege.

Totodată, termenul privind inițierea negocierii colective se raportează la momentul expirării contractelor existente ori clauzelor din aceste contracte, nefiind precizat un termen în cazul angajatorilor care nu aveau această obligație înainte de adoptarea Legii nr. 367/2022.

Angajatorul este obligat să își informeze proprii salariați, însă acest aspect este acum accentuat de noile dispoziții legale, iar angajatorul își poate anunța intenția de a negocia colectiv, prin mijloacele de comunicare stabilite, în urma consultării angajaților, prin regulamentul intern.

În contextul art. 97 alin (2), inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali, însă nu elimină obligația angajatorului în această privință, în condițiile în care în cadrul relației de muncă există un raport de subordonare.

Mai mult, angajatorii trebuie să își informeze muncitorii cu privire la obligația prevăzută de Legea nr. 367/2022 de a iniția negocierea colectivă și, după caz, le va preciza cele două variante posibile pentru a începe negocierea:

-înființarea unei organizații sindicale sau

-dreptul de a se înscrie într-un sindicat înființat la nivelul sectorului de activitate ori

-posibilitatea de a-și alege reprezentanți, potrivit Cap. VI din cadrul Titlului II.

Iar în art. 57 alin (4), este interzis persoanelor care au funcții de conducere în unitate de a fi alese ca reprezentanți ai angajaților.

Aşadar, angajații nu pot fi obligați nici să înființeze un sindicat, nici să se înscrie în unul deja existent la nivel sectorial și nici să-și aleagă reprezentanții, iar angajatorul trebuie să facă exclusiv dovada inițierii negocierilor colective.

Negocierea colectivă nu poate începe fix în ziua în care a fost anunțată

În contextul dispozițiilor art. 107 alin (1), angajatorul este obligat să transmită anunțul privind intenția de începere a negocierii colective cu cel puțin 15 zile înainte de începerea lor. În cazul angajatorilor la nivelul cărora nu există un CCM în executare, dacă salariații nu s-au mobilizat și organizat în termenul stabilit, angajatorul va relua anunțul după expirarea termenului stabilit inițial.

Iar această obligație este considerată îndeplinită abia în momentul în care angajații au fost informați în privința intenției de negociere colectivă, a drepturilor pe care le-au raportat la negocierea colectivă și la modul în care își pot exercita aceste drepturi.

Însă, negocierea colectivă nu poate începe fix în ziua în care a fost anunțată, fiind necesară o perioadă de timp pentru organizare ei, însă important este anunțul angajatorului privind inițierea negocierii colective.

În concluzie, toți angajatorii (la nivelul cărora nu sunt înființate sindicate) sunt obligați să permită, cel puțin o dată pe an, organizarea unei sesiuni de informare privind drepturile individuale și drepturile colective ale angajaților la cererea federațiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unității respective, cu invitarea reprezentanților acestor federații.

Sursa: Capital.ro

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online