ADAMODE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17377901
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3190/110/2009 Tribunalul Bacău Secţia Comercială, Judecător-sindic Oborocianu Maria;

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău; număr de telefon: 0234/525221 Programul arhivei: luni-vineri 10,30-13,00;

3.1.Debitor: SC Adamode SRL; CUI 17377901; sediul social: str. Cornisa Bistritei, nr.31, bl. 31, sc.B, et.1, ap.6, jud. Bacău: număr de ordine în registrul comerţului J04/580/2005;

4.Creditor: SC BRD – Groupe Societe Generale SA – Grup Bacău – cu sediul în mun. Bacău, str. George Apostu, nr.13, prin Agenţia BRD Energiei, jud. Bacău.

5.Administrator judiciar Lex Trust IPURL; CIF 24396167; sediul: Str.9 Mai, bl. 62, sc.A, ap.2, Bacău, jud. Bacău; număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0347; Tel/fax: 0334/409355; 0740/570725; e-mail: dudumanantonina@yahoo.com;

6.Subscrisa, Lex Trust IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Adamode SRL conform Sentinţei civile nr.228 din 17 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială în dosarul 3190/110/2009 în temeiul art.61 alin1 şi art.62 alin1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei coroborate cu art.32 alin.1, art.28 alin.1, art.33 alin.4 şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Adamode SRL, prin Sentinţa civilă nr.228 din 17.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială în dosarul 3190/110/2009.

7.1.Debitorul SC Adamode SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei;

7.2.Creditorii debitorului SC Adamode SRL trebuie să procedeze la inscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.04.2010; In temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pană la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi impotriva debitorului;

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010; Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 08.06.2010; Termenul pentru verificarea creantelor, intocmire, afişare şi comunicare a tabelului definitiv al creanţelor este 16.06.2010;

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Lex Trust IPURL: str. 9 Mai, bl. 62, sc.A, ap.2, Bacău, jud. Bacău, la data de 21.05.2010, ora 14, având ca ordine de zi ( art.3 anexa3.1 din Ord.1692/C/2006):

– prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în conditiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observatie sau de trecer la faliment prin procedura simplificata;
– alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în conditiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; – confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecatorul sindic;
– alte menţiuni.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmita la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atesta constituirea de garantii, în copii certificate.

Cererea de inscriere a creanţei şi documentele care o insoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă, pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin poşta.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi insoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ( art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

1.Date privind dosarul: număr dosar 3190/110/2009 Tribunalul Bacău Secţia Comercială, Judecător-sindic Oborocianu Maria;

2.Arhiva instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, Bacău, jud. Bacău; număr de telefon: 0234/525221 Programul arhivei: luni-vineri 10,30-13,00;

3.1.Debitor: SC Adamode SRL; CUI 17377901; sediul social: str. Cornisa Bistritei, nr.31, bl. 31, sc.B, et.1, ap.6, jud. Bacău: număr de ordine în registrul comerţului J04/580/2005;

4.Creditor: SC BRD – Groupe Societe Generale SA – Grup Bacău – cu sediul în mun. Bacău, str. George Apostu, nr.13, prin Agenţia BRD Energiei, jud. Bacău.

5.Administrator judiciar Lex Trust IPURL; CIF 24396167; sediul: Str.9 Mai, bl. 62, sc.A, ap.2, Bacău, jud. Bacău; număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0347; Tel/fax: 0334/409355; 0740/570725; e-mail: dudumanantonina@yahoo.com;

6.Subscrisa, Lex Trust IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Adamode SRL conform Sentinţei civile nr.228 din 17 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială în dosarul 3190/110/2009 în temeiul art.61 alin1 şi art.62 alin1 şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei coroborate cu art.32 alin.1, art.28 alin.1, art.33 alin.4 şi art.35 din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Adamode SRL, prin Sentinţa civilă nr.228 din 17.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia Comercială în dosarul 3190/110/2009.

7.1.Debitorul SC Adamode SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei;

7.2.Creditorii debitorului SC Adamode SRL trebuie să procedeze la inscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.04.2010; In temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pană la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi impotriva debitorului;

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.05.2010; Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 08.06.2010; Termenul pentru verificarea creantelor, intocmire, afişare şi comunicare a tabelului definitiv al creanţelor este 16.06.2010;

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Lex Trust IPURL: str. 9 Mai, bl. 62, sc.A, ap.2, Bacău, jud. Bacău, la data de 21.05.2010, ora 14, având ca ordine de zi ( art.3 anexa3.1 din Ord.1692/C/2006):

– prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în conditiile art.59 şi 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observatie sau de trecer la faliment prin procedura simplificata;
– alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în conditiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; – confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecatorul sindic;
– alte menţiuni.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmita la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atesta constituirea de garantii, în copii certificate.

Cererea de inscriere a creanţei şi documentele care o insoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă, pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat direct acestuia, prin poşta.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi insoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ( art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata