ALITATUN SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15353280
Data emiterii: 04.05.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

Date privind dosarul: nr.dosar2111/89/2009, Tribunal Vaslui, Judecător – sindic d-nul Agafiţei Vasile.
Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, tel. 0235311032, programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300. Debitor: SC Alitatun SRL, cu sediul în mun. Bârlad, Bd. Epureanu, nr.53, bl.B2, sc.A, parter, ap.3, jud. Vaslui, CUI: 15353280, J37/166/2003
Creditor: Shell Hungary ZRT, la Urban şi Asociaţii, cu sediul ales în Bucureşti, Preciziei Business Center, nr.1, et.4, sector 6.
Administrator judiciar: Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, cu sediul în mun. Iaşi, str. Sucidava, nr.6, bl.R5, sc.C, ap.10, jud. Iaşi, CIF 25175547, Atestat UNPIR 1B2434, tel./fax: 0232/453546, e-mail: simonapeste@yahoo.com.
Cabinet Individual de insolvenţă Peşte Petronela Simona, administrator judiciar al SC Alitatun SRL potrivit Sentinţei civile nr.202/F/14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr.2111/89/2009, în temeiul art.61 alin.(3), notifică: deschiderea procedurii de insolvenţă a SC Alitatun SRL, prin Sentinţa civilă nr.202/F/14.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui-Judecător sindic, în dosarul nr.2111/89/2009.
Creditorii SC Alitatun SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor a fost fixat la 14.06.2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar a fost fixat la 14.07.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv a fost fixat la 16.08.2010. data primei şedinţe a adunării creditorilor a fost fixată la 29.07.2010, ora 1200, la sediul Tribunalului Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, cu următoarea ordine de zi: prezentarea stadiului procedurii, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea administratorului judiciar desemnat de către judecătorul-sindic şi a retribuţiei acestuia.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata