EURO RAMODELI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17483627
Data emiterii: 11.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3510/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscală, Judecător – sindic Onofreiciuc Dranca Gheorghe.

2.Arhiva/registratura instanţei: Suceava, str. Ştefan cel Mare nr.62, jud. Suceava, programul registraturii 9-13.

3.Debitor: SC Euro Ramodeli SRL, cu sediul social în Vatra Dornei, str. Dealul Negru, nr.15, cam. 1, jud. Suceava, cod fiscal 17483627, nr. de ordine în registrul comerţului J33/575/2005.

4.Creditori: Listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Glonţ Dan, cod fiscal 20373870, cu sediul în mun. Botoşani, str. Octav Băncilă, nr.4, sc.C, ap.5, jud. Botoşani, nr.matricol 1B 0229, tel.0745125559.

6. Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvenţă Glonţ Dan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Euro Ramodeli SRL, conform Sentinţei comerciale nr.157 din data de 02.03.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosarul 3510/86/2009, în temeiul art.108 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului în faliment în procedura generală prin Sentinţa comercială nr.157 din data de 02.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosarul 3510/86/2009.

7.1.Debitorul SC Euro Ramodeli SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Euro Ramodeli SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie şi până la deschiderea procedurii de faliment trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 30.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 20.04.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 04.05.2010. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 11.05.2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 18.05.2010.

8.Se notifică faptul că adunarea a creditorilor va avea loc în mun. Botoşani, Bd. Mihai Eminescu, nr.27, jud. Botoşani, în data de 30.04.2010, ora 14, având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; confirmarea lichidatorului judiciar; stabilirea onorariului lichidatorului judiciar; aprobarea cheltuielilor cu procedura; aprobarea metodei de valorificare a bunurilor din averea debitorului. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.

9.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind
procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.30 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Lista cuprinzând creditorii:

Bancpost SA Bucureşti, Calea Vitan, nr.6-6A, sector 3
BRD – GSG SA, prin Sucursala Piatra Neamţ Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr.132, jud. Neamţ
Credit Europe Bank (România) SA Bucureşti, Bd. Timişoara, nr.26Z, sector 6
Banca Transilvania SA – Sucursala Vatra Dornei Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.29, jud. Suceava
BCR SA Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sector 3
Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţeană Suceava Suceava, Bd. George Enescu, nr.19, jud. Suceava
Primăria Municipiului Vatra Dornei Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.29, jud. Suceava
Mândrilă Vasile Câmpulung Moldovenesc, str. Valea Seacă, nr.21, jud. Suceava
SC Macon SRL Bistriţa, loc. Viişoara, nr.255, jud. Bistriţa-Năsăud
SC Arabesque SRL Com. Săvineşti, str. Uzinei, nr.1, jud. Neamţ
SC Holcim Romania SA – Punctul de lucru ciment Câmpulung Comuna Valea Mare Pravăţ, jud. Argeş
SC Revine Impex SRL Suceava, str. Petru Rare=, nr.19, jud. Suceava
SC Ambient SA Sibiu, str. Turda, nr.15, jud. Sibiu
SC Porsche Leasing România IFN SA, SC Porsche Broker de Asigurare SRL, prin Cab. Av. Măcărescu Criana Bucureşti, str. Prof. Dr. Victor Babes nr.3, sector 5.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata