FEROADI SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15022074
Data emiterii: 21.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 4326/86/2010, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător sindic Cojocaru Şchiopu Demetriad.
2. Adresa instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, tel. 0230/214948.
3.Debitor: SC Feroadi SRL, CUI 15022074, J33/625/2002, sediul social: oraş Siret, Aleea Tineretului, nr.2, sc.B, parter, ap.5, jud. Suceava.
4.Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolvenţă-ec.Călin Ovidiu, cu sediul în str. Universităţii, nr.8A, sc.C, et.I, ap.5-6, jud. Suceava, nr. UNPIR 11684, tel/fax 0330/113743, reprezentant administrator judiciar: Ec. Călin Ovidiu.
5.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Ec. Călin Ovidiu, în calitate de administratorului judiciar provizoriu al debitoarei SC Feroadi SRL, conf. Sentinţei nr. 337 din data de 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr.4326/86/2010, în temeiul art.61 din Legea nr. 85/2006, notifică:
6.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Feroadi SRL, prin Sentinţa nr. 337 din data de 11.05.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr. 4326/86/2010.
6.1.Debitorul are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
6.2.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 05.06.2010. Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 03.07.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 07.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.09.2010.
7.Adunarea creditorilor va avea loc la data de 28.12.2010, ora 1000, la sediul administratorului judiciar. 8.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică O.R.Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar; exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru în sumă de 39 lei şi un timbru judiciar de 0,30 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei)
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata